PODGLĄD ATOMU
     
 

Oświata i nauka w II Rzeczpospolitej (1)


Kalendarium

grudzień 1918 – inauguracja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
maj 1919 – otwarcie Uniwersytetu Poznańskiego
grudzień 1919 – w Krakowie rozpoczęła działalność Polska Akademia Umiejętności
grudzień 1921 – ponad 33% ludności Polski stanowiły osoby nieumiejące pisać i czytać
październik 1929 – uroczystości 350-lecia założenia i 10-lecia wznowienia działalności przez Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie
marzec 1932 – sejm uchwalił ustawę o reformie szkolnictwa, która wprowadzała obowiązkową 7-letnią szkołę powszechną, 4-letnie gimnazjum oraz 2-letnie liceum
maj 1932 – w Warszawie otwarto Instytut Radowy im. Marii Curie-Skłodowskiej, prowadzący badania w dziedzinie chorób nowotworowych
grudzień 1938 – wskaźnik analfabetyzmu w Polsce wynosił 18%

Materiał 1.

Wyższe uczelnie i studiujący 1918-1938.
W roku akademickim 1937/1938 r. w Polsce istniały 32 wyższe uczelnie (w roku 1918/1919 – 7, w roku 1932/1933 – 24).
Studiowało na nich 49, 3 tys. osób – w tym 28% kobiet. Największą popularnością cieszyło się prawo (ponad 20 % studiujących), wydziały techniczne (ponad 15%), humanistyczne (15%), ekonomiczne i nauk politycznych (14%), medyczne (11%).

Materiał 2.

Tabela. Analfabetyzm wśród ludności Polski w 1931 roku (dane w procentach, ludność w wieku powyżej 10 lat)Materiał 3.


Podział administracyjny Polski w roku 1931 r.

Zamieszczona mapa województw II Rzeczpospolitej, z zaznaczonymi granicami państw zaborczych z 1914 r., pozwala odnieść dane odnoszące się analfabetyzmu ludności Polski do konkretnych przestrzeni.


Materiał 4.


Parowóz polski PM-36

Praca w grupach. Analiza danych statystycznych.

Na podstawie zamieszczonych danych statystycznych (materiał 1.) zanalizuj geografię analfabetyzmu w II RP.
Możecie pracować w grupach. Podzielcie się na trzy grupy.
Każda z grup niech scharakteryzuje zjawisko analfabetyzmu w województwach jednego z trzech byłych zaborów. Np. dawny zabór austriacki (Galicja) to w II RP województwa: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie.
Pomocna w tym ćwiczeniu będzie mapa, na której znaczono granice państwa zaborczych sprzed 1914 r.
Uwzględnij kategorie podane w materiale 3. (wieś-miasto; kobiety-mężczyźni).
Wnioski, do których dojdziecie, zapiszcie, następnie przedstawcie kolegom i wspólnie przedyskutujcie.

Praca domowa

1. Ustal z pomocą Internetu, w których miastach Polski działały przed 1939 r. uniwersytety.
2. Zbierz informacje, jak wyglądała i funkcjonowała polska szkoła w okresie międzywojennym? Zajmij się wybranym aspektem, np. poszukaj informacji, czy były wówczas w Polsce szkoły koedukacyjne. Przedstaw rezultaty swoich poszukiwań.Tytuł: Oświata i nauka w II Rzeczpospolitej (1)
Opis skrócony: Jak wyglądała polska szkoła w okresie międzywojennym? Ilu naszych Rodaków umiało wówczas czytać i pisać. Poznajmy od tej strony realia życia codziennego w Polsce dwudziestolecia międzywojennego. Opowiedzmy sobie na pytanie, przed jakimi wyzwaniami cywilizacyjnymi i modernizacyjnymi stanęło Odrodzone Państwo i jego władze oraz społeczeństwo polskie?
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści mniejszości narodowe, mniejszości wyznaniowe, struktura narodowościowo-wyznaniowa
Uwagi metodyczne Przedstawienie działań modernizacyjnych w okresie międzywojennym (krótki wykład/ rozmowa); poszukiwanie pamiątek rodzinnych będących źródłami historycznymi do poznania życia codziennego społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym np. fotografii rodzinnych, zdjęć szkolnych itp. (prezentacja/ portfolio); przedstawienie podstawowych informacji o strukturze warstwowo-klasowej społeczeństwa polskiego (krótki wykład/ albo praca a materiałami statystycznymi pod kierunkiem): analiza danych statystycznych dotyczących analfabetyzmu (praca w grupach pod kierunkiem).Przedstawienie działań modernizacyjnych w okresie międzywojennym (krótki wykład/ rozmowa); poszukiwanie pamiątek rodzinnych będących źródłami historycznymi do poznania życia codziennego społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym np. fotografii rodzinnych, zdjęć szkolnych itp. (prezentacja/ portfolio); przedstawienie podstawowych informacji o strukturze warstwowo-klasowej społeczeństwa polskiego (krótki wykład/ albo praca a materiałami statystycznymi pod kierunkiem): analiza danych statystycznych dotyczących analfabetyzmu (praca w grupach pod kierunkiem).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci