PODGLĄD ATOMU
     
 

Życie codzienne w II RP (1)


Kalendarium

1 sierpnia 1924 – maksymalna prędkość samochodów i motocykli poruszających się po Warszawie ustalona została na 25 km/godz.
grudzień 1924 – liczba samochodów zarejestrowanych w Polsce wynosiła 7, 5 tys.
18 kwietnia 1926 – Polskie Radio rozpoczęło nadawanie stałych audycji w godz. 17-23.
28 kwietnia 1934 – otwarcie portu lotniczego na Okęciu
1 stycznia 1939 – w Polsce zarejestrowanych było ponad 54 tys. pojazdów mechanicznych, w tym ponad 40 tys. samochodów
marzec 1939 – liczba radioabonentów przekroczyła 1 mln

Materiał 1.

Konrad Wrzos, Na zamku w Nieświeżu

Zarządzający zamkiem powiedział mi, że ze 168 pokojów zamkowych 140 jest zamkniętych i nieogrzewanych. Tryb życia uległ w ciągu ostatnich trzech lat całkowitej zmianie. Z blisko 300 urzędników ordynacji zredukowano 40. Służby zamkowej jednak nie zredukowano, ponieważ przechodzi ona z pokolenia na pokolenie i obecnie już piąte pokolenie pracuje na zamku. Osobisty personel księcia [Radziwiłła] obejmuje 5 osób. Wypłata tygodniowa na utrzymanie domu wynosiła w 1929 r. 500-600 zł tygodniowo, obecnie wynosi 100-120 zł. Ponieważ nabiał, mąka itp. Czerpane są z własnego gospodarstwa, w mieście kupuje się cukier, sól, herbatę, oliwę i inne rzeczy niezbędne do stołu. (…) Do stołu siada przeciętnie 10 osób, książę prowadzi dom otwarty i z przyjemnością przyjmuje okolicznych ziemian, przyjaciół i przyjezdnych. (...)

Materiał 2.

Mapa 1. Polska A, Polska B, Polska C.Materiał 3.

Mapa. Gazownie w Polsce 1937 r.Materiał 4.

Mapa. Liczba aparatów radiowych, lampowych i detektorowych
na 1000 mieszkańców Polski w 1937 r.
Pytania
  1. Na podstawie materiałów: 2., 3. oraz 4. zdefiniuj pojęcia „Polska A”, „Polska B” i „Polska C”.

Praca domowa

Poszukaj pamiątek rodzinnych będących źródłami historycznymi do poznania życia codziennego społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym np. fotografii rodzinnych, zdjęć szkolnych. Przygotuj na ten temat informację/ prezentację dla kolegów w klasie.
Tytuł: Życie codzienne w II RP (1)
Opis skrócony: W pałacu Radziwiłłów w Nieświeżu – obraz życia polskiej arystokracji. „Polska A”, „Polska B” i „Polska C” - wyjaśnienie pojęć na podstawie materiałów graficznych. Ustalenie, w jakim stopniu dostępny był w polskich domach odbiornik radiowy i gaz oraz w jakim stanie była sieć dróg w II RP?
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści Polska A, Polska B, Polska C,
Uwagi metodyczne Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie działań modernizacyjnych w okresie międzywojennym (krótki wykład/ rozmowa); odczytanie i interpretacja danych z zamieszczonych map i tabel (analiza danych, praca pod kierunkiem/ rozmowa).Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie działań modernizacyjnych w okresie międzywojennym (krótki wykład/ rozmowa); odczytanie i interpretacja danych z zamieszczonych map i tabel (analiza danych, praca pod kierunkiem/ rozmowa).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 40

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci