PODGLĄD ATOMU
     
 

Mapa. Liczba aparatów radiowych, lampowych i detektorowych na 1000 mieszkańców Polski w 1937 r.

Tytuł: Życie codzienne w II RP (5)
Opis skrócony: Mapa „Liczba aparatów radiowych, lampowych i detektorowych na 1000 mieszkańców Polski w 1937 r.”. Materiał pomocniczy do atomu „Życie codzienne w II RP (1)”.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści Polska A, Polska B, Polska C,
Uwagi metodyczne proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie działań modernizacyjnych w okresie międzywojennym (krótki wykład/ rozmowa); odczytanie i interpretacja danych z zamieszczonych map i tabel (analiza danych, praca pod kierunkiem/ rozmowa).proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie działań modernizacyjnych w okresie międzywojennym (krótki wykład/ rozmowa); odczytanie i interpretacja danych z zamieszczonych map i tabel (analiza danych, praca pod kierunkiem/ rozmowa).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci