PODGLĄD ATOMU
     
 

Emigracja z Polski. Polska a Polacy poza krajem (1)


Kalendarium

lipiec 1929 – w Warszawie obradował I zjazd Polaków z Zagranicy, podczas którego utworzona została Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy
czerwiec 1932 – nadzór nad kwestią emigracji z ziem polskich z rąk zlikwidowanego Urzędy Emigracyjnego przejęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
październik 1933 – Senat obradował nad problemem kolonizacji polskiej w Paranie (Brazylia), gdzie podjęto akcję zakupu ziemi pod polskie osadnictwo

Materiał 1.


Linie przewozów pasażerskich przedsiębiorstwa Gdynia-Ameryka. Linie Żeglugowe S.A. w latach 1930-39.

Materiał 2.

Pamiętnik emigranta we Francji (Departament Meuse), 1936 r.

(…) Wolne chwile spędza się rozmaicie i na wycieczkach i przy muzyce (radio prawie jest w każdym domu) to w kinie, to na zabawie, przez radio słuchamy Warszawę, Katowice, Poznań, Hejnał z Mariackiej wieży z Krakowa itd. Z Polskich organizacji nie korzystałem, bo nic nie pomogą i nie poradzą. Do władz Polskich się nie zwracałem jeszcze, bo mi nie było trzeba. We Francji będę siedział jak długo mi się da, ale gdybym się zestarzał tutaj to na stare lata przyjadę do Polski. Obywatelstwa francuskiego nie przyjąłem i nie myślę na razie przyjmować a za gościnę, to gdyby kiedyś granice Francji znalazły się w niebezpieczeństwie to zgłoszę się natychmiast na pierwszy ogień. Gdy przyjadę do Polski to się u kogoś przytulę i tak już samotnie chyba będę żył, nie gwarantuję (ponieważ w starych piecach diabli palą) obecnie mam 38 lat. Za tych 10 lat, co tu jestem to już dużo ludzi pojechało do Polski z własnej woli niektórzy ładny kapitalik wywieźli, a niektórzy to i prawie nago, i boso, i z długiem. Choć i we Francji było bezrobocie i redukcja (…), ale tego tutaj nie było. Czytam z Polski „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, „Światowida”, „Na szerokim świecie” i „Boćka” i „Wolne żarty”, bo ja się interesuję całym światem i sportem a polityką mało. Ja od Polski nic nie żądam, ale w każdym razie jestem Polakiem i dosyć dobrym i życzę Polsce, aby mogła się stać najpotężniejszą i najbogatszą żebyśmy się nikogo nie bali i byli u siebie, i dorabiali nasz kraj. (…)

Pytania
  1. Wyjaśnij, dlaczego zjawisko emigracji z Polski nie wygasło wraz z odzyskaniem niepodległości. Odpowiedz, co mogło było przyczyną emigracji z II Rzeczypospolitej? Wskaż czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne.
  2. W latach 1930-1939 przedsiębiorstwo Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. obsługiwało przewozy pasażerskie na liniach: północnoatlantyckiej, południowoatlantyckiej i palestyńskiej. Podaj najważniejsze przyczyny tego, że przedsiębiorstwo Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. koncentrowało się w latach 1930-39 na przewozach pasażerskich na tych liniach. Podaj wyjaśnienie dla linii północnoatlantyckiej Gdynia-Nowy Jork i dla linii południowoatlantyckiej Gdynia-Rio de Janeiro-Buenos Aires oraz wyjaśnienie dla linii palestyńskiej Konstanca-Hajfa.
  3. Porównaj wychodźstwo okresu międzywojennego z emigracją XIX-wieczną. Czy zauważasz podobieństwa, czy różnice? Przedstaw swój pogląd.
  4. Na podstawie materiału 2. Sporządź portret psychologiczny i mentalny emigranta – autora tych wspomnień.

Praca domowa
  1. Szukamy śladów przeszłości wokół nas. Poszukaj pamiątek rodzinnych, środowiskowych (być może w miejscowej parafii rzymsko katolickiej), źródeł historycznych miejscowych, dokumentujących – jeśli jest to możliwe - historię polskiej emigracji z okresu międzywojennego w miejscu Twojego zamieszkania/ pobytu. Podziel się kolegami rezultatami twoich poszukiwań.
  2. Historia mówiona, wywiad: Zbierz informacje o emigracji z Polski w okresie międzywojennym do Twojego kraju/regionu/miasta a następnie przedstaw je w formie notatki/ nagrania/ filmu/ prezentacji.Tytuł: Emigracja z Polski. Polska a Polacy poza krajem (1)
Opis skrócony: Ustalimy, dlaczego po odzyskaniu niepodległości nadal utrzymywało się zjawisko emigracji zarobkowej z Polski?
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści emigracja zarobkowa, emigracja do Palestyny, wychodźstwo, Polonia
Uwagi metodyczne proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie uwarunkowań historycznych (krótki wykład/rozmowa); charakterystyka zjawiska, porównanie z XIX-wiecznym obrazem zjawiska (rozmowa nauczająca); odwołanie się do wiedzy rodzinnej i środowiskowej (wywiad/pamiątki rodzinne – prezentacja/ rozmowa z zaproszonym gościem/ portfolio).proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie uwarunkowań historycznych (krótki wykład/rozmowa); charakterystyka zjawiska, porównanie z XIX-wiecznym obrazem zjawiska (rozmowa nauczająca); odwołanie się do wiedzy rodzinnej i środowiskowej (wywiad/pamiątki rodzinne – prezentacja/ rozmowa z zaproszonym gościem/ portfolio).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci