PODGLĄD ATOMU
     
 

Emigracja z Polski. Polska a Polacy poza krajem (2)


Materiał 1.


Tabela 1. Wychodźstwo z Polski według wyznania i płci w latach 1927-1938

Materiał 2.


Tabela 2. Wychodźstwo z Polski według województw w latach 1927-1938

Pytania
  1. Na podstawie zamieszczonych danych zanalizuj wychodźstwo z Polski do wybranego przez Ciebie kraju.
  2. Na podstawie danych statystycznych wskaż najpopularniejsze adresy polskiej emigracji w okresie międzywojennym. Wyjaśnij, co mogło być atutem tych miejsc.

Praca domowa
  1. Zbierz podstawowe informacje o historii polskiej emigracji w kraju swojego pobytu. Czy dotarłeś do informacji odnoszących się do okresu międzywojennego? Przedstawia rezultaty swoich poszukiwań.
  2. Poznaj, o ile to jest możliwe, realia emigracyjne kraju Twojego pobytu np.: dotrzyj do informacji odnoszących się do warunków i sposobów podróżowania emigrantów, organizacji polskiej emigracji w danym kraju i jej życia codziennego w realiach miejscowych itp.Tytuł: Emigracja z Polski. Polska a Polacy poza krajem (2)
Opis skrócony: Analizując dwie tabele z rocznika statystycznego, poznamy obraz wychodźstwa z II Rzeczpospolitej. Porozmawiamy o różnych aspektach tego zjawiska, jego uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych. Ustalimy, gdzie były największe skupiska Polaków poza krajem przed 1939 r.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści emigracja zarobkowa, emigracja do Palestyny, wychodźstwo, Polonia
Uwagi metodyczne Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: odczytanie i interpretacja danych statystycznych (analiza danych statystycznych, dane zawarte w e-podręczniku; praca pod kierunkiem/ rozmowa); analiza rozkładu geograficznego polskiej emigracji (praca z mapą, praca w grupach pod kierunkiem/ rozmowa); Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: odczytanie i interpretacja danych statystycznych (analiza danych statystycznych, dane zawarte w e-podręczniku; praca pod kierunkiem/ rozmowa); analiza rozkładu geograficznego polskiej emigracji (praca z mapą, praca w grupach pod kierunkiem/ rozmowa);
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci