PODGLĄD ATOMU
     
 

Mapa. Linie przewozów pasażerskich przedsiębiorstwa Gdynia-Ameryka. Linie Żeglugowe S.A. w latach 1930-39.
Tytuł: Emigracja z Polski. Polska a Polacy poza krajem (3)
Opis skrócony: Mapa „Linie przewozów pasażerskich przedsiębiorstwa Gdynia-Ameryka. Linie Żeglugowe S.A. w latach 1930-39”. Materiał pomocniczy do atomu „Emigracja z Polski. Polska a Polacy poza krajem (1)”.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści emigracja zarobkowa, emigracja do Palestyny, wychodźstwo, Polonia
Uwagi metodyczne proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie uwarunkowań historycznych (krótki wykład/rozmowa); charakterystyka zjawiska, porównanie z XIX-wiecznym obrazem zjawiska (rozmowa nauczająca); odwołanie się do wiedzy rodzinnej i środowiskowej (wywiad/pamiątki rodzinne – prezentacja/ rozmowa z zaproszonym gościem/ portfolio).proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie uwarunkowań historycznych (krótki wykład/rozmowa); charakterystyka zjawiska, porównanie z XIX-wiecznym obrazem zjawiska (rozmowa nauczająca); odwołanie się do wiedzy rodzinnej i środowiskowej (wywiad/pamiątki rodzinne – prezentacja/ rozmowa z zaproszonym gościem/ portfolio).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci