PODGLĄD ATOMU
     
 

Matka Boska w Bogurodzicy i Lamencie świętokrzyskim (2)

Na poprzednich lekcjach poznaliśmy Bogurodzicę i Lament świętokrzyski. Przeczytaj uważnie jeszcze raz te utwory. Następnie uzupełnij tabelę."Bogurodzica" "Lament świętokrzyski"
Podmiot liryczny ...................................................... ......................................................
Adresat wypowiedzi podmiotu lirycznego ...................................................... ......................................................
Temat wypowiedzi ...................................................... ......................................................
Cel wypowiedzi ...................................................... ......................................................
Wizerunek Matki Boskiej ...................................................... ......................................................
Środki artystyczne ...................................................... ......................................................
Wymowa utworu ...................................................... ......................................................[Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa Matthias Grünewald]

Polecenia:

1. Wskaż te cechy, które są wspólne dla obu wizerunków.
2. Podaj najważniejszą cechę różniącą wizerunek Matki Boskiej w Bogurodzicy od portretu tej postaci w Lamencie świętokrzyskim.
3. W jakim stosunku pozostają porównywane wizerunki Matek Boskich w analizowanych utworach?
4. Porównaj środki stylistyczne, których użyli autorzy analizowanych tekstów.
5. Zarówno jeden, jak i drugi z analizowanych tekstów powstał w dobie średniowiecza. Zastanów się, z czego może wynikać różnica między tymi wizerunkami.
6. Przygotuj krótkie opisy charakteryzujące wizerunek Matki Boskiej Bolejącej oraz wizerunek Matki Boskiej przedstawionej w Bogurodzicy. Zredaguj opisy tak, by mogły się znaleźć w kompendium wiedzy (na przykład w encyklopedii, słowniku tematycznym).


Tytuł: Matka Boska w Bogurodzicy i Lamencie świętokrzyskim (2)
Opis skrócony: Przypomnimy sobie teksty Bogurodzicy oraz Lamentu świętokrzyskiego. Porównamy obecne w nich wizerunki Matki Boskiej. Zadamy pytanie o najważniejsze różnice między nimi. Zbadamy analogie w zastosowanej w utworach formie literackiej. Zbudujemy też definicje słownikowe, które będą charakteryzowały omawiane wizerunki.
Autor(rzy): Katarzyna Szymańska
Hasła treści Lament świętokrzyski, Bogurodzica, Matka Boska
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.