PODGLĄD ATOMU
     
 

Świat wobec Polski. Roman Dmowski i sprawa Polski na konferencji w Wersalu (1)


Kalendarium


18 stycznia 1919 – początek obrad konferencji pokojowej w Paryżu
29 stycznia 1919 – polska delegacja po raz pierwszy przedstawia propozycje w sprawie granic
24-27 lutego 1919 – Francja, Wielka Brytania i Włochy uznały istnienie państwa polskiego
28 czerwca 1919 – w Wersalu podpisany został traktat pokojowy z Niemcami
31 lipca 1919 – sejm polski podjął uchwałę w sprawie ratyfikacji traktatu wersalskiego
1 września 1919 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski ratyfikował traktat wersalski

Materiał 1.

Nota Romana Dmowskiego na Konferencji Pokojowej w Paryżu w sprawie granicy zachodniej Polski, 28 lutego 1919 r.

Odbudowanie Państwa Polskiego winno być uważane jako:
akt sprawiedliwości i odszkodowania za zbrodnię rozbiorów (1772-1793-1795),
wynik rozwoju polskich sił narodowych, które rosły mimo destrukcyjnych wysiłków mocarstw rozbiorczych i konsekwencja rozpadnięcia się Austro-Węgier, rozkładu imperium rosyjskiego i klęski Niemiec,
konieczność utworzenia między Niemcami a Rosją państwa silnego i prawdziwie niepodległego.
Z pierwszego założenia wynika, że punktem wyjścia do określenia granic odbudowanego Państwa Polskiego powinno służyć terytorium Polski sprzed pierwszego rozbioru (1772).
Drugi wzgląd narzuca pewne zmiany dawnych granic przez włączenie do Państwa Polskiego niektórych ziem, położonych poza jej granicami z 1772 r., gdzie ludność polska dała dowód swej żywotności, lub też przez pozostawienie poza Państwem Polskim tych części terytorium 1772 r., gdzie siły narodowe polskie uległy znacznemu zmniejszeniu po rozbiorach.
Konsekwencją trzeciego założenia jest pewna rektyfikacja dawnych granic, przez przystosowanie ich do wymagań ekonomicznych nowożytnego państwa i jego obrony.

Materiał 2.


Komitet Narodowy w Paryżu. W pierwszym rzędzie po środku Roman Dmowski.

Pytania

1. Przypomnij najważniejsze różnice w poglądach politycznych Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w kwestii odbudowy państwowości polskiej wyrażane przez obu polityków podczas I wojny światowej. Wyjaśnij, czy współpraca Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego w pierwszych miesiącach niepodległości była możliwa.

Praca domowa

1. Zbierz informacje na temat decyzje konferencji wersalskiej w sprawie zachodniej granicy RP (granicy z Niemcami) i pokaż przebieg tej granicy na mapie.
2. Zbierz w Internecie informacje na temat koncepcji Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego w sprawie granic II RP po I wojnie światowej – porównaj ich stanowiska i przedstaw najistotniejsze różnice.Tytuł: Świat wobec Polski. Roman Dmowski i sprawa Polski na konferencji w Wersalu (1)
Opis skrócony: Poznanie stanowiska polskiej delegacji na konferencji wersalskiej oraz stosunek mocarstw do sprawy polskiej, a także ustaleń wersalskich w sprawie granicy Polski z Niemcami. Rola Romana Dmowskiego w walce o sprawę zachodnich granic Polski.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści konferencja paryska, traktat wersalski, porządek wersalski, Wolne Miasto Gdańsk, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski
Uwagi metodyczne Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie uwarunkowań międzynarodowych konferencji pokojowej z Niemcami (krótki wykład albo rozmowa nauczająca); porównanie koncepcji Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego w sprawie granic II RP (prezentacja/ debata); i stosunku mocarstw wobec II RP - Polska w polityce USA, w planach politycznych Francji, w polityce Wielkiej Brytanii (burza mózgów/ rozmowa nauczająca).Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie uwarunkowań międzynarodowych konferencji pokojowej z Niemcami (krótki wykład albo rozmowa nauczająca); porównanie koncepcji Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego w sprawie granic II RP (prezentacja/ debata); i stosunku mocarstw wobec II RP - Polska w polityce USA, w planach politycznych Francji, w polityce Wielkiej Brytanii (burza mózgów/ rozmowa nauczająca).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci