PODGLĄD ATOMU
     
 

Rok 1920 (2)


Materiał 1.

Manifest Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, Białystok, 30 lipca 1920 r.

Nie po to idą, wkraczają do Polski nasi bracia rosyjscy, by ją zawojować, wojnę obecną narzucił im rząd Polski, walczą ono przede wszystkim pokój dla siebie, gdyż tylko pokój da im możność powrócenia do domów, możność podjęcia dzieła tworzenia nowego ładu. Pokój trwały, gwarantujący ich od nowych zamachów na ich wolność, może być zawarty tylko pomiędzy Rosją socjalistyczną a Socjalistyczną Polską Rad Robotniczych.

Materiał 2.


Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, po środku siedzą Feliks Dzierżyński i Julian Marchlewski


Materiał 3.

Stefan Żeromski, Na probostwie w Wyszkowie

(…) Wkrótce ukazał się Radzymin ze zgliszczami w środku rynku jeszcze dymiącymi, z domami poprzewracanymi od pocisków i cmentarną pustką, która legła w zbombardowanych placach i zaułkach. Z Radzymina posunęliśmy już żywiej do Wyszkowa. Zbliżając do tego miasteczka, spostrzegliśmy most na Bugu w stanie opłakanego zniszczenia. Trzeba było przeprawić się za rzekę przez most kolejowy (…) gdy wreszcie dotarliśmy do środka miasta, objaśniono nas w wojskowej komendzie, iż generał Józef Haller bawi właśnie na probostwie. Zziębnięci i zmęczeni postanowiliśmy szukać gościny właśnie na probostwie. (…) Zastaliśmy w dużym pokoju, oprócz wiekowego plebana (…) generała Hallera i ambasadora francuskiego Jusseranda. Trafiliśmy właśnie na sam środek relacji kanonika o pobycie w jego domu w ciągu ubiegłego tygodnia „rządu polskiego” z ramienia Rosyjskiej Republiki Rad, złożonego z rodaków naszych – doktora Juliana Marchlewskiego, Feliksa Dzierżyńskiego i Feliksa Kohna. Zapijając gorącą herbatę, jak przez sen przypomniałem sobie postać dra Juliana Marchlewskiego (…) rozgrzany przypomniałem sobie drugiego z wielkorządców Feliksa Kohna (…) trzeciego – Feliksa Dzierżyńskiego – mam szczęście nie znać osobiście, nigdy nie byłem w promieniu jego jurysdykcji i cieszę się świadomością, iż nigdy nie widziałem ani jego twarzy, ani nie dotykałem ręki krwią obmazanej po łokieć, ani słyszałem wyrazów, z jego ust wychodzących. (…)

Pytania

1. Wyjaśnij przyczyny odrzucenia przez społeczeństwo polskie oferty „polskiego rządu komunistycznego” (Manifest tzw. komitetu białostockiego, czyli Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, powstałego w Białymstoku z inicjatywy Lenina).

Praca domowa

1. Zbierz w Internecie informacje o roli marszałka Józefa Piłsudskiego w zwycięstwie sierpniowym 1920 r.
2. Anglik, lord Edgar Vincent D`Abernon nazwał Bitwę warszawską 1920 r. „Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”. Sprawdź, jakie jeszcze inne bitwy z historii powszechnej znalazły się na liście lorda D`Abernona.
3. Sprawdź, czy i jak w podręcznikach szkolnych kraju Twojego pobytu/ zamieszkania przedstawione są wydarzenia 1920 r. w Polsce.
Tytuł: Rok 1920 (2)
Opis skrócony: W zamiarach Lenina Polska miała być pomostem dla ekspansji rewolucji bolszewickiej w kierunku Europy Zachodniej, stała się jednak barierą dla tej ekspansji. Zastanowimy się nad przyczynami odrzucenia przez polskie społeczeństwo oferty „polskiego rządu komunistycznego”.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści bitwa warszawska 1920 r., wojna polsko-radziecka (bolszewicka), komitet białostocki,
Uwagi metodyczne Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: wyjaśnienie powodów odrzucenia przez społeczeństwo polskie oferty „polskiego rządu komunistycznego” - analiza fragmentu manifestu tzw. komitetu białostockiego (analiza pod kierunkiem/ dyskusja); możliwa analiza realiów historycznych wojny 1920 r. w tekstach literackich i pamiętnikarskich polskich i radzieckich, np. fragmenty wspomnień Aleksandry Piłsudskiej, fragmenty Na probostwie w Wyszkowie Stefana Żeromskiego, fragmenty Dziennika albo Armii Konnej Izaaka Babla (wspólna lektura/ rozmowa).Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: wyjaśnienie powodów odrzucenia przez społeczeństwo polskie oferty „polskiego rządu komunistycznego” - analiza fragmentu manifestu tzw. komitetu białostockiego (analiza pod kierunkiem/ dyskusja); możliwa analiza realiów historycznych wojny 1920 r. w tekstach literackich i pamiętnikarskich polskich i radzieckich, np. fragmenty wspomnień Aleksandry Piłsudskiej, fragmenty Na probostwie w Wyszkowie Stefana Żeromskiego, fragmenty Dziennika albo Armii Konnej Izaaka Babla (wspólna lektura/ rozmowa).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci