PODGLĄD ATOMU
     
 

Kościół rzymskokatolicki i życie religijne w II RP (2)


Materiał 1.


Tabela. Ludność według wyznania w 1931 r.

Materiał 2.

Podział administracyjny Polski (1931 r.)
(na mapie zaznaczono granice między zaborcami w 1914 r.)Pytania

1. Na podstawie materiałów z rozdziału Polska państwem wielonarodowym i wielokulturowym przypomnij najważniejsze informacje o składzie narodowościowym i wyznaniowym społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939.
2. Na podstawie danych statystycznych scharakteryzuj strukturę wyznaniową wybranego województwa II RP.

Praca domowa

Sporządź notatkę zawierającą najważniejsze wnioski wynikające z analizy danych statystycznych odnoszących się do wybranej mniejszości wyznaniowej w II RP. Zanalizuj geograficzny rozkład tej mniejszości wyznaniowej na mapie II RP.Tytuł: Kościół rzymskokatolicki i życie religijne w II RP (2)
Opis skrócony: Powrócimy do danych statystycznych obrazujących strukturę wyznaniową społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. Ustalimy, jakie religie niechrześcijańskie i wyznania chrześcijańskie - poza rzymskokatolickim – były obecne w Polsce w latach 30. XX w.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści struktura wyznaniowa II RP
Uwagi metodyczne Warto uwzględnić materiały z rozdziału Polska państwem wielonarodowym i wielokulturowy; powtórzenie podstawowych informacji o strukturze narodowościowo-wyznaniowej II Rzeczypospolitej (rozmowa nauczająca); odczytanie i interpretacja danych statystycznych (analiza danych statystycznych, praca pod kierunkiem/ rozmowa); analiza geograficznego rozkładu mniejszości wyznaniowych na mapie II RP (praca z mapą, praca pod kierunkiem/ rozmowa); przedstawienie wybranej mniejszości wyznaniowej (notatka/ prezentacja).Warto uwzględnić materiały z rozdziału Polska państwem wielonarodowym i wielokulturowy; powtórzenie podstawowych informacji o strukturze narodowościowo-wyznaniowej II Rzeczypospolitej (rozmowa nauczająca); odczytanie i interpretacja danych statystycznych (analiza danych statystycznych, praca pod kierunkiem/ rozmowa); analiza geograficznego rozkładu mniejszości wyznaniowych na mapie II RP (praca z mapą, praca pod kierunkiem/ rozmowa); przedstawienie wybranej mniejszości wyznaniowej (notatka/ prezentacja).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci