PODGLĄD ATOMU
     
 

Życie codzienne w II RP (2)


Materiał 1.


Na podstawie: Jerzy Bracisiewicz, Historia. 250 zadań do matury, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2010, s. 199.

Pytania
  1. Na podstawie tabeli wskaż pierwsze krajowe połączenie lotnicze LOT. Podaj sąsiadów II Rzeczpospolitej, z którymi istniały połączenia liniami lotniczymi LOT w 1935 r. Podaj sąsiada/ sąsiadów II RP, z którymi nie było regularnych połączeń komunikacyjnych z udziałem linii lotniczych LOT, przez cały okres międzywojenny. Wskaż czynnik, który miał decydujące znaczenie, w rozbudowie lotniczych połączeń komunikacyjnych z Bliskim Wschodem w drugiej połowie lat 30.Tytuł: Życie codzienne w II RP (2)
Opis skrócony: Z życia niecodziennego w II RP. Podróżowanie samolotem w okresie międzywojennym i Polskie Linie Lotnicze - dokąd można było dolecieć LOT-em?
Autor(rzy):
Hasła treści połączenia lotnicze LOT w II RP
Uwagi metodyczne Przedstawienie działań modernizacyjnych w okresie międzywojennym (krótki wykład/ rozmowa); odczytanie i interpretacja danych z zamieszczonych map i tabel (analiza danych, praca pod kierunkiem/ rozmowa).Przedstawienie działań modernizacyjnych w okresie międzywojennym (krótki wykład/ rozmowa); odczytanie i interpretacja danych z zamieszczonych map i tabel (analiza danych, praca pod kierunkiem/ rozmowa).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci