PODGLĄD ATOMU
     
 

Jak współcześnie napisałby swój tekst Jan Kochanowski?


Zadanie 1. Wysłuchaj fraszki Jana Kochanowskiego “Na dom w Czarnolesie”.
Nagranie znajdziesz na stronie:
http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-trzecie-na-dom-w-czarnolesie/
Czy interpretacja czytającego pomaga w zrozumieniu fraszki? Wskaż słowa, które zostały wyraźnie podkreślone przez aktora w lekturze.

Zadanie 2.
Przetłumacz teskt fraszki “Na dom w Czarnolesie” na współczesną polszczyznę. Przekład rozpocznij od podkreślenia w tekście archaizmów.
Porównaj swoją wersję z propozycją koleżanki lub kolegi i wprowadź zmiany, które wydają Ci się istotne.
Następnie przedstaw swoje tłumaczenie na forum klasy.
Możesz skorzystać ze słowniczka:
zdarzenie Twoje – to, coś Ty mi zdarzył, co zawdzięczam Twej łasce
raczysz – obyś chciał, raczył
inszy – inni
Pozostałych trudnych słów szukaj w słowniku. Możesz skorzystać z internetowego „Słownika języka polskiego”.


Czarnolas - dwór, ob. Muzeum Jana Kochanowskiego, fot. A.Osytek

Zadanie 3.
W jakiej sytuacji podmiot mówiący może wypowiadać słowa fraszki?
Dokonaj rekonstrukcji scenerii, w której mógł się znajdować wypowiadający słowa utworu.
Jaką postawę mógł przyjąć podmiot mówiący?
Które fragmenty utworu pomogły Ci odpowiedzieć na te pytania?


Tytuł: Jak współcześnie napisałby swój tekst Jan Kochanowski?
Opis skrócony: Przetłumaczymy tekst fraszki renesansowej na współczesną polszczyznę. Wysłuchamy aktorskiej interpretacji fraszki. Odkryjemy także, jakie informacje na temat podmiotu mówiącego możemy odnaleźć we fraszce.
Autor(rzy): Magdalena Swat-Pawlicka
Hasła treści translacja, interpretacja aktorska, archaizm, Kochanowski, poezja, fraszka
Uwagi metodyczne Zadanie 2. uczniowie powinni wykonać samodzielnie, potem porównać swoje tłumaczenia w parach, a następnie przedstawić je na forum klasy. Zadanie 2. uczniowie powinni wykonać samodzielnie, potem porównać swoje tłumaczenia w parach, a następnie przedstawić je na forum klasy.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 40
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 50

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.