PODGLĄD ATOMU
     
 

Stosowanie zaimków (3)


Zadanie 1. Wracając ze szkoły, byliście świadkami wypadku samochodowego. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Według ustaleń policji tylko wy możecie pomóc w jego odnalezieniu. Jak myślisz, jakie pytania może zadać Wam policjant? Wykorzystaj poniższe zaimki pytajne.

Zadanie 2. Przeprowadź z kolegą lub koleżanką z ławki krótki wywiad na temat ich najciekawszej podróży. Wykorzystaj podane zaimki pytajne.
gdzie
kiedy
kto
co
jak
skąd
dokąd
którędy
ileTytuł: Stosowanie zaimków (3)
Opis skrócony: Odkryjecie przydatność zaimków w opisywaniu świata i w rozmowie z innymi.
Autor(rzy): Emilia Danowska, Ewa Zegler-Poleska, Magdalena Swat-Pawlicka
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.