PODGLĄD ATOMU
     
 

Na góralską nutę

 góralka
góralkigóralgóraleciupaga
ciupagiowieczkaowieczkihala
góry
Tytuł: Na góralską nutę
Opis skrócony: Odnajdziemy na mapie Polski góry Tatry, dowiemy się ciekawych rzeczy o tym co robią górale i jakie są ich zwyczaje.
Zatańczymy góralski taniec.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska malmal@interia.pl
Hasła treści polskie góry, legenda, tańce góralskie, liczebniki, rzeczowniki w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej, porównywanie (mniej, więcej), nazwy zwierząt i roślin żyjących w Tatrach, kolory, górale,
Uwagi metodyczne Materiały dydaktyczne:Materiały dydaktyczne: góralski kapelusz i ciupaga, powiększone i wycięte wyrazy do czytania globalnego, kredki pastelowe, klej, nożyczki, duży szary papier (kilka arkuszy), płyta z muzyka góralską (trojak, zbójnicki) http://alkarn.wrzuta.pl/audio/1EpHV7qxEc2/zasiali_gorale

Przebieg zajęć:

1. Powitanie - rysowanie

Wchodzące na lekcję dzieci włączają się do mazania zieloną kredką pastelową na wspólnym papierze przyklejonym papierową taśmą do stołu.
Przed rozpoczęciem pracy witają się z kolegami.
W tle rozbrzmiewa muzyka góralska i jej rytmy dyktują tempo pracy dzieci.

2. Owieczki na hali – wspólna praca plastyczna

Dzieci naśladują nauczyciela i oddzierają nieregularne paski zamazanego zieloną kredką papieru.
Naklejają je (tak, aby lekko na siebie zachodziły) na duży szary papier przypięty do tablicy (do ściany), wypełniając nakreślony wcześniej przez nauczyciela kontur dużej góry.
Przy tak przygotowanej karcie pracy nauczyciel zachęca dzieci do wypowiedzi na temat gór.
Uczniowie dzielą się swoją wiedzą o górach, o wyprawach w góry.
Nauczyciel zachęca do wypowiedzi na temat tego, co robią turyści w górach w różnych porach roku.
W zimie, oprócz uprawiania sportów zimowych, można bawić się w śnieżki, dlatego nauczyciel zaprasza dzieci do „lepienia śnieżek”.
Przy dźwiękach rytmicznej muzyki dzieci gniotą białą kartkę papieru (A4).
Wykonują zadanie, naśladując ruchy nauczyciela (ręka prawą, lewą, obydwoma rękami).
Nauczyciel zaprasza do zabawy w śnieżki (rzucanie śnieżką do obręczy, kto rzuci dalej itp.).
Po chwili zabawy dzieci delikatnie rozkładają pomiętą kartkę papieru i „prasują ją”, gładząc raz jedna ręką, raz drugą.
Nauczyciel zaprasza do kontynuowania rozmowy o górach.
Pojawiają się nazwy mieszkańców gór (nauczyciel przypina do tablicy wyrazy: góral, góralka).
Mówiąc o tym, czym zajmują się górale, nauczyciel wydziera z wygładzonej białej kartki papieru trzy owale: duży, mały i bardzo malutki.
Z tych elementów komponuje owieczkę (tułów, głowa, ogonek).
Przykleja ją na przygotowaną wcześniej halę (łąkę górską), dorysowuje owieczce oczy, uszy, nogi.
Dzieci wykonują takie same czynności i po chwili na górskiej hali jest już stado owieczek.

3. Globalne czytanie wyrazów

Na tablicy pojawiają się także nowe wyrazy (góral, góralka, owieczka, hala, ciupaga, góra). Uczniowie wraz z nauczycielem głośno, czytają wyrazy.
Po chwili treningu czytają wyrazy z wyklaskiwaniem sylab.
Odnajdują czytane wyrazy w książce.
Czytają głośno wyrazy umieszczone w książce pod ilustracjami.

4. Taniec góralski

Nauczyciel opowiada ciekawostki o obyczajach polskich górali.
Może posłużyć się albumami ze zdjęciami lub krótkim filmem w którym można zaobserwować góralskie stroje i tańce.http://www.youtube.com/watch?v=s_2-0Es5KJg&feature=related ;
http://www.youtube.com/watch?v=sgnZ7htD8A4

5. Zabawa taneczna „Zbójnicki”

Dzieci stoją w kręgu i rytmicznie dostawiają nogę lewą do prawej, potem prawa do lewej, ucząc się w ten sposób podstawowego kroku tańców góralskich.
Nauczyciel recytuje (lub śpiewa) pierwszą zwrotkę „W murowanej piwnicy…”

W murowanej piwnicy
tańcowali zbójnicy.
Kazali se piknie grać
i na nózki pozirać. Hej!

Dzieci uczą się śpiewać i równocześnie ćwiczą krok dostawny.
Nauczyciel powinien wyjaśnić słowa: se, piknie, nózki, pozirać. Może użyć terminu „gwara góralska”.
Zabawę można kontynuować w kręgu, siedząc na krzesłach.
Nogi, jak poprzednio, wykonują krok dostawny, a w czasie śpiewania ostatniego wersu (i na nózki pozierać) uczestnicy zabawy przesiadają się ze swojego krzesła na to, które stoi po ich prawej stronie.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 40

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci