PODGLĄD ATOMU
     
 

Warszawska Syrenka

 

Legenda o warszawskiej Syrence


Piękna syrenka,
Co w morzu żyła,
Raz do Warszawy
Wisłą przybyła.

Zauważyli
Ją tam rybacy,
Gdy przeszkadzała
Im w ciężkiej pracy.

Rybacy dla niej
Życzliwi byli,
Bo się jej pięknym
Śpiewem wzruszyli.
Ale zły kupiec
Złapał ją w wodzie
I potem trzymał
W ciasnej zagrodzie.

Z żalu i smutku
Zaczęła płakać,
Na pomoc przyszedł
Jej syn rybaka.

Syrenka za to
Podziękowała
I bronić miasta
Przyobiecała.
Od tamtej pory
I dniem, i nocą
Służy Warszawie
Swoją pomocą.

            Zbigniew Dmitroca przypłynęłaśpiewałapłakaładziękowałaobiecała


Tytuł: Warszawska Syrenka
Opis skrócony: Oglądając pocztówki i albumy przeniesiemy się do stolicy Polski – Warszawy.
Poznamy legendę, która wyjaśni nam, dlaczego w herbie Warszawy jest Syrenka.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska malmal@interia.pl
Hasła treści Warszawa, herb, pomniki, mapa Polski, legenda, czasowniki w czasie przeszłym (1, 3) osoba, bajki
Uwagi metodyczne Materiały dydaktyczne:Materiały dydaktyczne: Mapa Polski, albumy o Warszawie, zdjęcia przedstawiające zabytki Warszawy, herb Warszawy, kredki, plastelina.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie taneczne

Przypomnienie zabawy ruchowej z piosenką Jedzie pociąg z daleka…
http://www.youtube.com/watch?v=FF3PhWF_u5c&feature=related.
Nauczyciel zaprasza na wycieczkę do Warszawy.

2. Pogadanka przy mapie Polski

Odszukanie na mapie Warszawy i przypomnienie legendy związanej z powstaniem miasta.
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat Warszawy (Co można zobaczyć w Warszawie?)
Oglądanie albumów, widokówek i zdjęć stolicy Polski, nazywanie miejsc i obiektów.
Wśród obrazków z Warszawy powinny być także fotografie pomników przedstawiających syrenkę.

3. Herb Warszawy

Oglądanie i opisywanie herbu Warszawy.
Szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego jednym z elementów herbu jest syrenka?
Dlaczego w Warszawie są pomniki Syrenki?

4. Legenda o warszawskiej Syrence

Nauczyciel zaprasza uczniów do wysłuchania historii – legendy, która być może, wyjaśni związki Warszawy z Syrenką.
Nauczyciel czyta legendę i prosi, żeby uczniowie oglądali ilustracje zamieszczone w podręczniku.
Szukanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Syrenka ma w rękach miecz i tarczę?
Ponowne wysłuchanie legendy ze zwróceniem uwagi na to, jak znalazła się Syrenka w Warszawie?

5. Opowiadanie historii Syrenki – elementy dramy

Nauczyciel rozkłada kartki z wyrazami zawierającymi nazwy występujących w legendzie postaci i przedmiotów.
Dzieci wybierają (losują) kartki i odczytują ich treść (z pomocą nauczyciela).
Należy przygotować kartki z napisami: Syrenka, rybak (kilka kartek), kupiec, syn rybaka, Wisła, woda (kilka kartek), zagroda.
Każdy uczeń powinien wziąć udział w zabawie, trzeba więc przygotować tyle kartek, ilu uczniów w klasie.
Nauczyciel przypina uczniom kartki – informacje o tym, jaką będą grać rolę.
Każdy zastanawia się, jak gestem wyrazić przyjętą rolę.
Nauczyciel wyznacza czas na próby ról, konsultuje ruchy, gesty poszczególnych „aktorów”.
Gdy wszyscy wykazują gotowość, nauczyciel opowiada legendę (nazywając czynności, które wykonują „aktorzy”).
Dzieci odgrywają historię opowiadaną przez nauczyciela.
Co jakiś czas nauczyciel robi „zdjęcie” i prosi o to, aby aktorzy pozostali w bezruchu (stop klatka).
Wtedy podchodzi i zadaje pytania, np.: Co teraz czuje Syrenka?, Co czujesz Syrenko?...
Jeśli zabawa będzie się dzieciom podobała, warto ją powtórzyć proponując zamianę rolami.

6. Praca z podręcznikiem

Nauczyciel zaprasza do uważnego słuchania i śledzenia wzrokiem tekstu wiersza.
Przy kolejnym czytaniu wiersza, uczniowie dopowiadają wyrazy do rymu, czytają wraz z nauczycielem, „podpowiadają” nauczycielowi, uczą się czytać i zapamiętują wiersz.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 40

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci