PODGLĄD ATOMU
     
 

Czego uczy nas baśń pod tytułem „Kwiat paproci”?


Zadanie 1.
Czy podoba Ci się baśń pt. Kwiat paproci? Napisz kilka zdań o swoich wrażeniach z lektury. Użyj podanego słownictwa. Możesz zmieniać formę podanych wyrazów:

ciekawy – zaciekawiło
wciągający - wciągnęło
nudny – znudziło
interesujący - zainteresowało
nużący – znużyło

moim zdaniem… według mnie… sądzę, że… uważam, że…

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


Zadanie 2.
Liczba „trzy” jest w baśniach liczbą magiczną.
Co zdarzyło się trzy razy w baśni pod tytułem Kwiat paproci?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 3.
Czy potrafisz wymienić tytuły innych baśni, w których występuje magiczna liczba trzy (np. trzech synów, trzy życzenia, trzy próby)?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 4.
Co zgubiło Jacusia? Dlaczego, chociaż miał wszystko, nie czuł się szczęśliwy?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5. Kiedy Jacuś żył w pałacu, doznawał wielu bardzo różnych uczuć. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach i dlaczego przeżywał poniższe uczucia:

Przykład:
strach – Jacuś bał się, że gdy pomoże rodzicom, straci swoje wszystkie skarby
szczęście, zadowolenie, tęsknota, przerażenie,
wyrzuty sumienia, nuda, niedowierzanie

Zadanie 6.
Znajdź morał baśni (który jest w niej zapisany kilka razy). Przepisz go ładnie w cudzysłowie, zaczynając od dużego, kolorowego inicjału.


Inicjał – pierwsza, ozdobna litera jakiegoś tekstu.

Zadanie 7.
Czy umielibyście być szczęśliwi, nie mogąc podzielić się z nikim swoim szczęściem? Porozmawiajcie na ten temat.


Tytuł: Czego uczy nas baśń pod tytułem „Kwiat paproci”?
Opis skrócony: Porozmawiamy o baśni pod tytułem „Kwiat paproci” Józefa Ignacego Kraszewskiego i jej morale.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści Józef Ignacy Kraszewski, Kwiat paproci, baśń, morał, uczucia
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.