Wybierz kategorie:
Grupa wiekowa
 5-9 lat 
 10-13 lat 
 14+ 
Przedmiot
Poziom
SCHOWEK


Nr.
atomu
Nazwa rozdziałuMożliwe operacje  
1 Usuń Na dół ---
2 Usuń Na dół Do góry
3 Usuń Na dół Do góry
4 Usuń Na dół Do góry
5 Usuń Na dół Do góry
6 Usuń Na dół Do góry
7 Usuń Na dół Do góry
8 Usuń Na dół Do góry
9 Usuń Na dół Do góry
10 Usuń Na dół Do góry
11 Usuń Na dół Do góry
12 Usuń Na dół Do góry
13 Usuń Na dół Do góry
14 Usuń Na dół Do góry
15 Usuń Na dół Do góry
16 Usuń Na dół Do góry
17 Usuń Na dół Do góry
18 Usuń Na dół Do góry
19 Usuń Na dół Do góry
20 Usuń Na dół Do góry
21 Usuń Na dół Do góry
22 Usuń Na dół Do góry
23 Usuń Na dół Do góry
24 Usuń Na dół Do góry
25 Usuń Na dół Do góry
26 Usuń Na dół Do góry
27 Usuń Na dół Do góry
28 Usuń Na dół Do góry
29 Usuń Na dół Do góry
30 Usuń Na dół Do góry
31 Usuń Na dół Do góry
32 Usuń Na dół Do góry
33 Usuń Na dół Do góry
34 Usuń Na dół Do góry
35 Usuń Na dół Do góry
36 Usuń Na dół Do góry
37 Usuń Na dół Do góry
38 Usuń Na dół Do góry
39 Usuń Na dół Do góry
40 Usuń Na dół Do góry
41 Usuń Na dół Do góry
42 Usuń Na dół Do góry
43 Usuń Na dół Do góry
44 Usuń Na dół Do góry
45 Usuń Na dół Do góry
46 Usuń Na dół Do góry
47 Usuń Na dół Do góry
48 Usuń Na dół Do góry
49 Usuń Na dół Do góry
50 Usuń Na dół Do góry
51 Usuń Na dół Do góry
52 Usuń Na dół Do góry
53 Usuń Na dół Do góry
54 Usuń Na dół Do góry
55 Usuń Na dół Do góry
56 Usuń Na dół Do góry
57 Usuń Na dół Do góry
58 Usuń Na dół Do góry
59 Usuń Na dół Do góry
60 Usuń Na dół Do góry
61 Usuń Na dół Do góry
62 Usuń Na dół Do góry
63 Usuń Na dół Do góry
64 Usuń Na dół Do góry
65 Usuń Na dół Do góry
66 Usuń Na dół Do góry
67 Usuń Na dół Do góry
68 Usuń Na dół Do góry
69 Usuń Na dół Do góry
70 Usuń --- Do górySchowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 35,67
Maksymalny czas realizacji:38,25
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci