PODGLĄD ATOMU
     
 

Władysław Warneńczyk – król Polski i Węgier


Kalendarium

1434 – 1444 – panowanie Władysława Warneńczyka w Polsce
1440 – 1444 – panowanie Władysława Warneńczyka na Węgrzech
1444 – klęska Władysława Warneńczyka w bitwie z Turkami pod Warną

Źródło 1. Tablica genealogiczna Jagiellonów [fragment]
Źródło 2. Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego [fragment]

Sam król Władysław walczył do upadłego; a lubo go wielu błagało, „żeby się na oczywiste nie narażał niebezpieczeństwo, i gdy wojska jego pierzchły, sam jeden nie szukał zguby ze szkodą i zgubą całego chrześcijaństwa”, [...] rzucił się w najgęstszy tłum nieprzyjaciół i przez pewien czas dzielnie wytrzymywał walkę; aż w końcu otoczony [...] tłoczącymi się zewsząd tłumami barbarzyńców, legł śmiercią bohatera, z poświęceniem krwi własnej, klęską niesłychaną całego chrześcijaństwa i Polski.

Źródło 3. Anonim turecki z XV w., Opis bitwy pod Warną [fragment]

W zarozumiałości swej [król] uważając się za bohatera, sądził, że wojska [tureckie] on jeden rozpędzi i dlatego uderzył w ich środek, gdzie stał sułtan Murad. Gdy jednak dotarł do skraju szyku, koń jego potknął się, a on sam spadł zeń na twarz. W tym miejscu znajdowało się dwu janczarów, [...] którzy wraz z innymi rycerzami, znajdującymi się w pobliżu, ucięli głowę przeklętego króla i zanieśli do sułtana Murada; ten zaś widząc głowę króla podziękował Bogu.

Źródło 4. Stanisław Chlebowski, Warna


[źródło: http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/category/artists/stanis%C5%82aw-chlebowski-0?order=field_artists_value&sort=asc&page=1]


Ćwiczenia

Na podstawie źródła 1.

1. Ile lat miał Władysław Warneńczyk, gdy objął tron w Polsce, a ile, gdy objął tron na Węgrzech?
2. Czy było możliwe samodzielne sprawowanie rządów w Polsce przez króla Władysława Warneńczyka w początkach jego panowania? Kto mógł pomagać małoletniemu królowi w sprawowaniu władzy?
3. Co mogło skłonić możnych na Węgrzech do przekazania tronu węgierskiego młodemu królowi z Polski?
4. W jaki sposób na młodego władcę mogła oddziaływać sława jego ojca – pogromcy Krzyżaków, zwycięzcy spod Grunwaldu?
5. Przypomnij, za panowania którego władcy Polskę łączyła już wcześniej unia personalna z Węgrami.


Na podstawie źródła 2.

1. Sprawdź na mapie, gdzie leży Warna. Ustal przynależność państwową Warny w XV w. i dziś.
2. W jakich okolicznościach zginął, według Jana Długosza, Władysław Warneńczyk?
3. Jak Jan Długosz ocenił postawę króla w czasie bitwy?
4. Wyjaśnij, dlaczego bitwa pod Warną była traktowana jako obrona chrześcijaństwa w Europie?


Na podstawie źródeł 2. i 3.

1. Czy przedstawione relacje o śmierci króla w czasie bitwy pod Warną różnią się? Odpowiedź uzasadnij.
2. Wyjaśnij, jaki wpływ na ocenę postawy króla Władysława Warneńczyka miało pochodzenie autorów tych tekstów.
3. Wyjaśnij terminy: sułtan, janczar.
4. Podaj nazwę religii, której wyznawcami byli Turcy.


Na podstawie źródła 4.

1. Wskaż na obrazie postać króla Władysława Warneńczyka.
2. Po czym można rozpoznać, przedstawionych na obrazie, wojowników muzułmańskich?

Praca domowa

Sprawdź, dlaczego młodszy brat Władysława Warneńczyka, Kazimierz Jagiellończyk przez trzy lata po śmierci Władysława nie obejmował tronu w Polsce.
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_III_Warne%C5%84czyk
Praca domowa dla zainteresowanych

1. Wielu współczesnych nie uwierzyło w śmierć Władysława Warneńczyka, gdyż nie znaleziono zwłok króla na polu bitwy. Przedstaw hipotezy dotyczące losów Władysława Warneńczyka po bitwie z Turkami w 1444 r. rozpowszechniane w XV w.
2. W jaki sposób upamiętniono śmierć króla Władysława pod Warną?Tytuł: Władysław Warneńczyk – król Polski i Węgier
Opis skrócony: Poznamy najstarszego syna Władysława Jagiełły, króla Władysława III Jagiellończyka, którego wiele lat po jego śmierci nazwano Warneńczykiem. Dowiemy się, dlaczego ten polski władca objął tron węgierski i z jakich powodów podjął wojnę z Turcją.
Autor(rzy): Wanda Królikowska
Hasła treści Władysław Warneńczyk, unia personalna z Węgrami, bitwa pod Warną
Uwagi metodyczne Warto zwrócić uwagę uczniów na znaczenie zagrożenia tureckiego w polskiej polityce zagranicznej od XV do XVII w. Proponuję przypomnieć uczniom, że w niespełna dziesięć lat po klęsce pod Warną Turcy zdobyli Konstantynopol, zamykając w ten sposób dzieje Cesarstwa Bizantyjskiego. W czasie zajęć uczniowie mogą skorzystać z map zamieszczonych w powszechnie dostępnych atlasach. Warto zwrócić uwagę uczniów na znaczenie zagrożenia tureckiego w polskiej polityce zagranicznej od XV do XVII w. Proponuję przypomnieć uczniom, że w niespełna dziesięć lat po klęsce pod Warną Turcy zdobyli Konstantynopol, zamykając w ten sposób dzieje Cesarstwa Bizantyjskiego. W czasie zajęć uczniowie mogą skorzystać z map zamieszczonych w powszechnie dostępnych atlasach.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci