Wybierz kategorie:
Grupa wiekowa
 5-9 lat 
 10-13 lat 
 14+ 
Przedmiot
Poziom

wybierz gotowy zestaw
ułóż własny podręcznik
Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
aktualny ekran (1).następny ekran
Wiek: 14+ lat
Tytuł:Narzędzia ToC wspomagające procesy edukacyjne w polskiej szkole poza granicami kraju
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Unia polsko-litewska
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Uczeń dowie się, jakie były przyczyny unii polsko-litewskiej, i jakie pociągnęła ona za sobą skutki.


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Ostatni Piastowie na tronie Polski
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Uczeń pozna historię jednoczenia ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym i dzieje ostatnich Piastów na tronie polskim.


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:W państwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:W państwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Legendarne i historyczne początki Polski
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Legendarne i historyczne początki Polski


Wiek: 10-13 lat   14+ lat
Tytuł:Dwujęzyczność jako skarb
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek:
Tytuł:Miniporadnik gramatyczny dla nauczycieli języka polskiego na Wschodzie
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Miniporadnik gramatyczny dla nauczycieli języka polskiego na Wschodzie


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Plemiona polskie i ich siedziby
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 10-13 lat   14+ lat
Tytuł:Józef Piłsudski - film biograficzny. Część druga (ostatnia).
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Józef Piłsudski - film biograficzny. Część druga.


Wiek: 10-13 lat   14+ lat
Tytuł:Józef Piłsudski - film biograficzny. Część pierwsza.
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Józef Piłsudski - film biograficzny. Część pierwsza.


Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
aktualny ekran (1).następny ekran
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.