Wybierz kategorie:
Grupa wiekowa
 5-9 lat 
 10-13 lat 
 14+ 
Przedmiot
Poziom

wybierz gotowy zestaw
ułóż własny podręcznik
Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (2).następny ekran
Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Uczymy się słówek. Przeciwieństwa, rodzaj męski
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Nauka słówek w parach, zapamiętywanie przymiotników w rodzaju męskim o znaczeniu przeciwnym.


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Uczymy się słówek. Przeciwieństwa
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Nauka słówek w parach, zapamiętywanie przymiotników o znaczeniu przeciwnym.


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Zabawy dziecięce. Zabawa w pająka i muchy
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, wyszukiwanie samogłosek, ćwiczenia w czytaniu, nauka liczebników, rozmowy o jesieni i przetworach.


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Zabawy dziecięce. Zabawa w chowanego...
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, wyrażenia przyimkowe ćwiczenia w czytaniu, spostrzegawczość, liczenie porządkowe, odmiana rzeczownika przez przypadki.


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Zabawy dziecięce. Chodzi lisek koło drogi...
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, nazwy artykułów spożywczych i potraw.


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Zabawy dziecięce. Stary niedźwiedź mocno śpi
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, doskonalenie umiejętności czytania, nauka czytania godzin, liczebniki główne i porządkowe, nazwy zwierząt leśnych - liczba pojedyncza i liczba mnoga.


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Zabawy dziecięce. Jestem muzykantem…
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, doskonalenie umiejętności czytania, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, słuchu mownego, utrwalenie nazw instrumentów muzycznych.


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Zabawy dziecięce. Kot i mysz
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, doskonalenie umiejętności czytania, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, utrwalenie nazw pomieszczeń w domu, wyrażenia przyimkowe.


Wiek: 10-13 lat   14+ lat
Tytuł:Krajobrazy i regiony V
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 10-13 lat   14+ lat
Tytuł:Krajobrazy i regiony IV
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (2).następny ekran
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.