PODGLĄD ATOMU
     
 


Tytuł: PO CO SĄ ZNAKI INTERPUNKCYJNE?
Opis skrócony: • Poszerzanie słownictwa, doskonalenie znajomości zasad związanych ze znakami interpunkcyjnymi • Budowanie procesu grupowego, w którym każdy z grupy wnosi swój potencjał edukacyjny do efektów pracy całej grupy
Autor(rzy):
Hasła treści ORPEG PCN, materiał edukacyjny, język polski, znaki interpunkcyjne
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci