Wybierz kategorie:
Grupa wiekowa
 5-9 lat 
 10-13 lat 
 14+ 
Przedmiot
Poziom

wybierz gotowy zestaw
ułóż własny podręcznik
Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (3).następny ekran
Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Ogłoszenie
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Ogłoszenie


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Ogłoszenie II
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Ogłoszenie II


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:List
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:List


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Gramatyka w krzyżówce
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Gramatyka w krzyżówce


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Frazeologia X
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Frazeologia X


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Frazeologia VI
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Frazeologia VI


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Frazeologia VII
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Frazeologia VII


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Frazeologia VIII
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Frazeologia VIII


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Frazeologia V
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Frazeologia V


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Frazeologia IX
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Frazeologia IX


Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (3).następny ekran
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci