Wybierz kategorie:
Grupa wiekowa
 5-9 lat 
 10-13 lat 
 14+ 
Przedmiot
Poziom

wybierz gotowy zestaw
ułóż własny podręcznik
Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (4).następny ekran
Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Język ojczysty IV
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Język ojczysty III
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Język ojczysty II
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Język ojczysty I
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Czytam i piszę 15
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające nazwy czynności. Uczniowie mówią, czego nauczyli się w I klasie


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Czytam i piszę 14
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające: porozmawiamy o grzybach jadalnych i trujących


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Czytam i piszę 13
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające: czytanie, zapisywanie liczb, nazwy odcieni kolorów


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Czytam i piszę 12
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające znajomość nazw mebli i przedmiotów codziennego użytku


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Czytam i piszę 11
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające: czytanie, opis postaci, porządek alfabetyczny


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Czytam i piszę 10
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, wypowiedzi na temat "Kim chciałbym zostać?"


Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (4).następny ekran
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.