Wybierz kategorie:
Grupa wiekowa
 5-9 lat 
 10-13 lat 
 14+ 
Przedmiot
Poziom

wybierz gotowy zestaw
ułóż własny podręcznik
Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (4).następny ekran
Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Frazeologia IV
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Frazeologia IV


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Czytanie/pisanie II
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Czytanie/pisanie II


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Czytanie/pisanie I
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Czytanie/pisanie I


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Co zapamiętałeś?
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:To znakomite ćwiczenie na rozumienie ze słuchu. W zależności od poziomu językowego uczniów przygotowujemy tekst mniej lub bardziej skomplikowany, zawierający mniej lub więcej szczegółów.


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Co robi Jacek? O której godzinie?
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Co robi Jacek? O której godzinie?


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Ach, ta ortografia!
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Ach, ta ortografia!


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Przykładowe zajęcia w klasie z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka polskiego Wiosna w świecie przyrody
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Przykładowe zajęcia w klasie z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka polskiego Wiosna w świecie przyrody


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Czy ktoś widział mojego pieska?
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Wykorzystanie tekstów kultury na lekcjach języka polskiego realizowanych poza granicami Polski.Przykład scenariusza zajęć na poziom A2 dla uczniów w wieku 7-9 l.


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Poznaj Polskę. Zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Poznaj Polskę. Zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowej.


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Rodzina wyrazów
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Rodzina wyrazów


Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (4).następny ekran
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci