PODGLĄD ATOMU
     
 

Polska w X w. albo Polska Mieszka I, CARTE


Polska za panowania Bolesława Chrobrego, CARTE


Porównanie zasięgu terytorialnego Polski za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego, CARTEPolska za panowania Kazimierza Odnowiciela, CARTE


Testament Bolesława Krzywoustego, CARTE


Polska w okresie rozbicie dzielnicowego około połowy XIII w., CARTE


Najazd Mongołów w 1241, CARTE


Polska w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, CARTE


Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - zamki obronne, CARTE


Polska i Litwa w XIV-XV, CARTE


Zabytki architektury romańskiej w Polsce, CARTEZabytki architektury gotyckiej w Polsce, CARTE


Polska i Litwa w XVI w., CARTE


Rzeczpospolita Obojga NArodów w XVI w. Wyznania, CARTE


Zamość - współczesny plan miasta renesansowego, CARTE


Rzeczpospolita Obojga Narodów w okresie potopu szwedzkiego, CARTE


Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w., CARTE


Warszawa w końcu XVIII w., CARTE


Powstanie kościuszkowskie 24 XXX-16 XI 1794, CARTERozbiory Polski, CARTE


Legiony Polskie we Włoszech w i. 1787-1799, CARTE


Księstwo Warszawskie, CARTE


Europa Napoleońska w 1812 r., CARTE


Europa po 1815 r., CARTE


Powstanie listopadowe i wojna polsko-rosyjska w l. 1830-1831, CARTE


Powstanie styczniowe w l. 1863-1864, CARTEZiemie polskie w drugiej połowie XIX w., CARTE


Ziemie polskie podczas I wojny światowej., CARTE


Rzeczpospolita Polska w l. 1918-1922, CARTERzeczpospolita Polska w Europie międzywojennej, CARTE


Rzeczpospolita Polska. Narodowości, CARTE


Rzeczpospolita Polska. Wyznania, CARTE


Wojna obronna Polski w 1939 r., CARTEZiemie polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką, CARTE


Powstanie Warszawskie, CARTE


Polacy na frontach II wojny światowej, CARTE


Polska po 1945 r., CARTE


Polska Rzeczpospolita Ludowa, CARTEPolska w 2012 r., CARTE

Tytuł: Atlas historyczny (10-13)
Opis skrócony:
Autor(rzy):
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.