PODGLĄD ATOMU
     
 

Kultura polska w Galicji

Źródło 1. Mapa. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX w., CARTEŹródło 2. Galicyjskie rozporządzenie językowe z 5 VI 1869 r. [fragment]

Na mocy najważniejszego postanowienia […] wydają ministrowie […] następujące rozporządzenia dla królestwa Galicji […] wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim, zmieniające po części istniejące przepisy o języku urzędowym […].
§ 1. […] władze i urzędy […] i sądy używać będą tak w służbie wewnętrznej, jako też w korespondencji […] w kraju języka polskiego.


Źródło 3. Fotografia. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Collegium Novum. Widok współczesny


[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Krak%C3%B3w_-_Collegium_Novum_01.JPG]
Źródło 4. Fotografia. Strona tytułowa przewodnika po Krakowie z 1881 roku


[źródło: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=27566&from=&from=metadatasearch&dirids=1&lang=pl]


Źródło 5. Fotografia. Józef Kremer. Kraków i jego zabytki. Wydanie z 1870 r.
[http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=21621&from=&from=metadatasearch&dirids=1&lang=pl]
Źródło 6. Juliusz Kossak. Rynek Główny w Krakowie. Akwarela z epoki
[http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=2610&from=&from=metadatasearch&dirids=1&lang=pl]
Źródło 7. Juliusz Kossak. Brama Floriańska w Krakowie. Akwarela z epoki


[źródło: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=4727&from=&from=metadatasearch&dirids=1&lang=pl]

Źródło 8. Fotografia. Wydanie pamiątkowe z okazji 200. rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem, 1883 r.


[źródło: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=11575&from=&from=metadatasearch&dirids=1&lang=pl]


Źródło 9. Ilustracja. Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie na XIX-wiecznej pocztówce

[źródło: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=26110&from=&from=metadatasearch&dirids=1&lang=pl]
Źródło 10. Fotografia. Wały Hetmańskie, jedna z głównych ulic Lwowa. Około 1900 r.

[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Lwow_Waly_Hetmanskie_c1900.jpg]

Źródło 11. Ilustracja. Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie
[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Dobrowolski_Pomnik_Mickiewicza_we_Lwowie_litografia_1915.jpg]

Źródło 12. Fotografia. Odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 1910 r.

[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:The_Grunwaldzki_Monument_in_Cracow_2.jpg]

Źródło 13. Fotografia. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Widok współczesny

[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Akademia_Sztuk_Pi%C4%99knych_przy_Placu_Matejki.jpg]

Źródło.14. Jacek Malczewski. Autoportret z paletą z 1892 r.
[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Malczewski_Jacek_Autoportret_z_paleta.jpg]
Źródło 15. Jacek Malczewski. Melancholia (obraz z lat 1890 – 1894)
[źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malczewski_melancholia.jpg]

melancholia – smutek, tęsknota
Źródło 16. Jan Matejko. Autoportret z 1892 r.


[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jan_Matejko-Auto_portrait.jpg]
Ćwiczenia

Na podstawie źródła 1.

1. Wskaż ziemie polskie pod austriackim zaborem.
2. Którą część byłej Rzeczypospolitej zajmowała Galicja?
3. Zlokalizuj na mapie Kraków i Lwów. Podaj informacje na temat tych miast. Skorzystaj z legendy do mapy.


Na podstawie źródeł 2. - 11.
1. Odpowiedz, dlaczego Galicja stała się w XIX wieku wiodącym ośrodkiem polskiej kultury. Uzasadnij swoją odpowiedź.
2. Uzasadnij, że kultura polska tworzona w Galicji, łączyła Polaków ponad zaborami.


Na podstawie źródła 12.

Autonomia galicyjska dawała Polakom możliwości organizowania uroczystości rocznicowych, związanych z wielkimi postaciami i wydarzeniami z historii Polski. Jak sądzisz, czy w pozostałych zaborach, Polacy mogli organizować patriotyczne uroczystości?


Na podstawie źródła 15.

Przyjrzyj się uważnie zamieszczonemu obrazowi. Odszukaj postać kobiety, która symbolizuje tytuł dzieła. Skąd wyłaniają się postaci żołnierzy, więźniów, kosynierów i zesłańców? Do jakich wydarzeń z historii Polski nawiązują te postaci?

Praca domowa

1. Gdyby przyszło Ci żyć na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich, w którym zaborze chciałbyś mieszkać? Uzasadnij swój wybór.
2. Zbierz informacje na temat twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Dlaczego możemy nazwać go wszechstronnym artystą?
3. Dzieła malarskie Jana Matejki, kształtowały w przeszłości i nadal kształtują świadomość narodową Polaków. Zapoznaj się z kilkoma obrazami tego wybitnego malarza: Sobieski pod Wiedniem, Bitwa pod Grunwaldem, Konstytucja 3 maja 1791, Rejtan, Unia Lubelska, bitwa pod Racławicami. Ułóż tytuły obrazów w kolejności chronologicznej wydarzeń, które przedstawiają.Tytuł: Kultura polska w Galicji
Opis skrócony: Przedstawimy sytuację Polaków w zaborze austriackim. Dowiemy się, dlaczego w Galicji mogły swobodnie rozwijać się polska nauka, oświata i kultura. Poznamy dzieła wybitnych polskich artystów tworzących w Galicji na przełomie XIX i XX wieku.
Autor(rzy): Małgorzata Soczewicz
Hasła treści Galicja, Kraków, autonomia galicyjska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Lwowski, Jan Matejko, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie, pomnik Grunwaldzki w Krakowie
Uwagi metodyczne Lekcja kształtuje umiejętność pracy z różnorodnymi źródłami informacji historycznej. Pokazuje, jak wiele wiadomości można uzyskać, pochylając się nad starą fotografią, ryciną, obrazem. Temat zajęć pozwala na porównanie położenia Polaków w trzech zaborach. Warto zachęcić uczniów do formułowania samodzielnych wniosków. Lekcja może stać się inspiracją do zainteresowania i szerszego poznania polskiego malarstwa przełomu XIX i XX wieku. Proponuję skorzystanie z map w powszechnie dostępnych atlasach np. z mapy Gospodarka i kultura na ziemiach polskich pod zaborami. Atlas historyczny. Gimnazjum. PPWK, Warszawa, 2001, s. 49. lub z mapy Ziemie polskie na przełomie XIX i XX wieku. Atlas historyczny. Szkoła podstawowa. PPWK, Warszawa, 1999, s. 31.Lekcja kształtuje umiejętność pracy z różnorodnymi źródłami informacji historycznej. Pokazuje, jak wiele wiadomości można uzyskać, pochylając się nad starą fotografią, ryciną, obrazem. Temat zajęć pozwala na porównanie położenia Polaków w trzech zaborach. Warto zachęcić uczniów do formułowania samodzielnych wniosków. Lekcja może stać się inspiracją do zainteresowania i szerszego poznania polskiego malarstwa przełomu XIX i XX wieku. Proponuję skorzystanie z map w powszechnie dostępnych atlasach np. z mapy Gospodarka i kultura na ziemiach polskich pod zaborami. Atlas historyczny. Gimnazjum. PPWK, Warszawa, 2001, s. 49. lub z mapy Ziemie polskie na przełomie XIX i XX wieku. Atlas historyczny. Szkoła podstawowa. PPWK, Warszawa, 1999, s. 31.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci