PODGLĄD ATOMU
     
 Tytuł: Zabawy dziecięce. Chodzi lisek koło drogi...
Opis skrócony: Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, nazwy artykułów spożywczych i potraw.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska
Hasła treści zabawa, produkty spożywcze
Uwagi metodyczne 1. Dzieci poznają tradycyjną, polską zabawę Chodzi lisek koło drogi… i bawią się w nią wspólnie.
1. Dzieci poznają tradycyjną, polską zabawę Chodzi lisek koło drogi… i bawią się w nią wspólnie.
Opis zabawy:
Nauczyciel opowiada dzieciom o dawnej, polskiej, tradycyjnej zabawie dzieci i prezentuje treść tekstu. Wyjaśnia znaczenie słów: przyodzieje i nie spodzieje.

Chodzi lisek koło drogi
Cichuteńko stawia nogi.
Kogo lisek przyodzieje
Ten się nawet nie spodzieje.Dzieci siedzą w kręgu, ręce z dłońmi otwartymi ku górze trzymają za plecami. Skandują słowa zabawy, a jedno dziecko-lisek chodzi na zewnątrz koła, trzymając w ręku miękką piłeczkę lub zmiętą w kulkę kartkę papieru. Kiedy dzieci kończą skandowanie tekstu, lisek po cichutku stara się dowolnemu dziecku podrzucić kulkę, po czym ucieka dookoła, a "obdarowany" stara się go dogonić. Jeśli mu się nie uda a lisek pierwszy obiegnie koło i zajmie puste miejsce w kręgu - to mamy nowego liska. Jeśli nie – poprzedni lisek pełni swoją rolę.
2. Co wiemy o lisie? Jakie są lisie przysmaki? – rozmowa kierowana z dziećmi.
3. Przygotowanie kart do zabawy i nauki, wycięcie i pogrupowanie obrazków i wyrazów. Przypomnienie nazw potraw i artykułów spożywczych – dobieranie w pary obrazka i wyrazu.
4. Wybieranie z materiału obrazkowego potraw i produktów spożywczych, które dzieci lubią jeść i tych, których nie lubią. Budowanie wypowiedzi według wzoru:
Bardzo lubię jeść…..
Jeszcze bardziej lubię….
Najbardziej lubię…..

Uzupełnianie zdania: Moim przysmakiem jest…
Ćwiczenia w tworzeniu liczby mnogiej i użyciu rzeczowników w mianowniku i bierniku.

5. Liczenie i analizowanie ilustracji, wypełnianie karty pracy:
Dwa razy powtarza się….
Trzy razy powtarza się…
Raz występuje….

Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.