PODGLĄD ATOMU
     
 Tytuł: Zabawy dziecięce. Zabawa w chowanego...
Opis skrócony: Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, wyrażenia przyimkowe ćwiczenia w czytaniu, spostrzegawczość, liczenie porządkowe, odmiana rzeczownika przez przypadki.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska
Hasła treści wyrażenia przyimkowe, fleksja, liczebniki porządkowe, szukanie
Uwagi metodyczne 1. Dzieci poznają tradycyjną, polską Zabawę w chowanego… i wspólnie się w nią bawią.1. Dzieci poznają tradycyjną, polską Zabawę w chowanego… i wspólnie się w nią bawią.

Opis zabawy:
Zabawa w chowanego to jedna z najpopularniejszych zabaw dziecięcych na świecie. Zasady gry są bardzo proste: jedno dziecko jest osoba szukającą, pozostałe muszą ukryć się w wyznaczonym do tego czasie. Kiedy szukający odliczy, woła: „szukam” i rozpoczyna poszukiwanie pozostałych uczestników zabawy. Osoba, która zostaje odnaleziona jako pierwsza jest następnym szukającym. Uczestnicy gry mogą uchronić się od bycia znalezionym poprzez uprzedzenie szukającego i „zaklepanie się” wcześniej. „Zaklepanie” polega na dotknięciu wyznaczonego do tego celu miejsca mówiąc głośno: "Raz dwa trzy za siebie", co oznacza, że gracz już nie będzie szukać w następnej rundzie
i wygrał z szukającym. Gracz szukający – jeżeli znalazł jakąś osobę w grze – musi również ją zaklepać, ale mówiąc imię znalezionej osoby (np.: "raz dwa trzy (Ela)").
W chowanego można bawić się zarówno w domu, jak i na podwórku lub w szkole.

2. Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela. Podkreślanie w tekście wyrazu wskazującego na dynię. Próby odpowiedzi na pytanie, kto zawinił?

3. Gdzie są dynie? – karta pracy. Wyszukiwanie ukrytych dyń i opisywanie miejsc w których się znajdują. Wykorzystywanie przyimków wpisanych w dynie.
Liczenie dyń. Budowanie wypowiedzi z uwzględnieniem liczenia porządkowego i wyrażeń przyimkowych, według wzoru: Pierwsza dynia jest na krześle. Druga dynia...

4. Uzupełnianie wierszyka wyrazem „dynia” w odpowiedniej formie gramatycznej. Koleżeńska kontrola poprawności wykonania zadania (analiza pracy kolegi w porównaniu z wierszykiem z karty pracy).

Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.