PODGLĄD ATOMU
     
 Tytuł: Zabawy dziecięce. Zabawa w pająka i muchy
Opis skrócony: Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, wyszukiwanie samogłosek, ćwiczenia w czytaniu, nauka liczebników, rozmowy o jesieni i przetworach.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska
Hasła treści zabawa, samogłoski, jesień, liczebniki, przetwory na zimę
Uwagi metodyczne 1. Dzieci poznają tradycyjną, polską zabawę w Pająka i muchy i wspólnie się w nią bawią.1. Dzieci poznają tradycyjną, polską zabawę w Pająka i muchy i wspólnie się w nią bawią.

Opis zabawy:
Dzieci biegają w luźnej gromadce naśladując bzykaniem i brzęczeniem latające muchy. Na sygnał słowny: „pająk”, zastygają w bezruchu. Dziecko, wyznaczone wcześniej do pełnienia roli pająka, wychodzi na łowy i przegląda „martwe muchy”. Bacznie śledzi czy któraś z nich nie poruszy się. Jeżeli zauważy, że któraś mucha porusza się, zabiera ją do swojej sieci (wyznaczone miejsce z boku). Kiedy tylko pająk nie widzi, to muchy znowu swobodnie fruwają. Nie należy przedłużać czasu bezruchu, bo wówczas zabawa będzie dla dzieci trudna i nudna. Dobrze jest zwracać uwagę, aby dzieci w momencie bezruchu zachowały pełny spokój, ciszę i skupienie.

2. Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela i rozmowa o jesiennych przetworach.

3. Samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) czytanie tekstu. Zakreślanie (kolorowanie) samogłosek. Próby czytania tekstu tak, by głośno artykułować same samogłoski.

Ćwiczenia w samodzielnym samogłoskowaniu tekstu.

4. Pajęczyna- karta pracy.
Wspólne oglądanie i analizowanie budowy pajęczyny. Liczenie kolejnych nitek pajęczych (pierwsza, druga….). Samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) czytanie opisu pajęczyny i uzupełnianie ( dorysowywanie) much w poszczególnych częściach pajęczyny.

Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.