PODGLĄD ATOMU
     
 Tytuł: Uczymy się słówek. Przeciwieństwa
Opis skrócony: Nauka słówek w parach, zapamiętywanie przymiotników o znaczeniu przeciwnym.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska
Hasła treści zabawa, przymiotniki, rzeczowniki, przeciwieństwa
Uwagi metodyczne 1. Przed lekcją należy wydrukować i porozcinać 24 kolorowe karty (dobrze je wcześniej zalaminować, będą trwalszą pomocą dydaktyczną). Jeden komplet kart przeznaczony jest do pacy dla jednego zespołu uczniów (w zależności od liczby uczniów zespół może być złożony z 2-4 osób).1. Przed lekcją należy wydrukować i porozcinać 24 kolorowe karty (dobrze je wcześniej zalaminować, będą trwalszą pomocą dydaktyczną). Jeden komplet kart przeznaczony jest do pacy dla jednego zespołu uczniów (w zależności od liczby uczniów zespół może być złożony z 2-4 osób).

2. Najpierw należy z uczniami przeczytać wyraz napisany na każdej karcie i utworzyć wyrażenie dodając nazwę narysowanego przedmiotu, np. sucha koszulka.

3. Po wstępnej prezentacji kart, uczniowie powinni połączyć karty w pary. To zadanie dla zespołów.

4. Poprawnie wykonane ćwiczenie uprawnia zespół do gry zgodnie z zasadami MEMORY.

5. Karty do indywidualnej pracy dla każdego ucznia – zadanie sprawdzające. Kolorowanie kart w taki sposób, żeby kolor kredki łączył przeciwieństwa. Do wykonania ćwiczenia potrzebne będzie 12 kredek w różnych kolorach.

Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.