PODGLĄD ATOMU
     
 Tytuł: Uczymy się słówek. Przeciwieństwa, rodzaj męski
Opis skrócony: Nauka słówek w parach, zapamiętywanie przymiotników w rodzaju męskim o znaczeniu przeciwnym.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska
Hasła treści zabawa, przymiotniki, rzeczowniki, przeciwieństwa, rodzaj męski
Uwagi metodyczne 1. Przed lekcją należy wydrukować i porozcinać 18 kolorowych kart z ilustracjami i przymiotnikami rodzaju męskiego [zestaw I], 18 kolorowych kart z rzeczownikami i ilustracjami [zestaw II] oraz 18 kolorowych kart z przymiotnikami (bez ilustracji) [zestaw III]. Dobrze je wcześniej zalaminować, będą trwalszą pomocą dydaktyczną. Jeden komplet kart przeznaczony jest do pacy dla jednego zespołu uczniów (w zależności od liczby uczniów zespół może być złożony z 2-4 osób).1. Przed lekcją należy wydrukować i porozcinać 18 kolorowych kart z ilustracjami i przymiotnikami rodzaju męskiego [zestaw I], 18 kolorowych kart z rzeczownikami i ilustracjami [zestaw II] oraz 18 kolorowych kart z przymiotnikami (bez ilustracji) [zestaw III]. Dobrze je wcześniej zalaminować, będą trwalszą pomocą dydaktyczną. Jeden komplet kart przeznaczony jest do pacy dla jednego zespołu uczniów (w zależności od liczby uczniów zespół może być złożony z 2-4 osób).

2. Uczniowie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela czytają wyrazy zapisane na kartach [zestaw I] i tworzą wyrażenia, dodając nazwę narysowanego przedmiotu.

Zestaw I:
cienki sweter – gruby sweter
cienki głos – gruby głos
chudy księżyc – gruby księżyc
prosty dziób – krzywy dziób
pusty koszyk – pełny koszyk
zimny śnieg – gorący płomień
stary kapelusz – nowy kapelusz
mały talerz – duży talerz
smutny chłopiec – wesoły chłopiec

3. Poprawnie wykonane ćwiczenie uprawnia zespół do gry zgodnie z zasadami MEMORY.

4. Zadaniem sprawdzającym zapamiętanie i poprawne użycie poznanych związków wyrazowych będzie analogiczna zabawa z wykorzystaniem zestawu II. Do rzeczowników (wyraz + ilustracja) należy dobrać właściwy przymiotnik.

5. Zadaniem nieco trudniejszym będzie dobranie w pary kart z zestawu III, bez ilustracji.
Uczniowie w zespołach tworzą pary wykorzystując poznane wyrażenia.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.