PODGLĄD ATOMU
     
 

Romantyczna miłość (1)


I. Romantycy nie tylko pisali o miłości, ale przede wszystkim nią żyli. Johann Wolfgang Goethe, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz znani byli z gorących, często niemożliwych do zrealizowania się uczuć.
Korzystając z dostępnych źródeł (encyklopedia internetowa, Słownik pisarzy polskich), połącz w odpowiednie pary nazwiska twórców i ich ukochanych.

FRYDERYK CHOPIN MARIA KALERGIS
JULIUSZ SŁOWACKI GEORGE SAND
ADAM MICKIEWICZ DELFINA POTOCKA
ZYGMUNT KRASIŃSKI MARYLA WERESZCZAKÓWNA
CYPRIAN KAMIL NORWID JOANNA BOBROWA

II. Miłość stała się jednym z dominujących tematów na początku XIX wieku. Jako pierwszy o jego realizację pokusił się Johann Wolfgang Goethe w powieści epistolarnej (w formie listów) Cierpienia młodego Wertera. Tytułowy bohater, nieszczęśliwie zakochany w pięknej Lotcie na długo pozostał wzorcem, który naśladowali młodzi ludzie. Mężczyźni ubierali się w błękitne fraki i żółte kamizelki, otaczali pamiątkami przypominającymi chwile spędzone z ukochaną. Podobnie i polska literatura nie pozostała obojętna na opisy romantycznego uczucia. Jednym z utworów podejmujących ten motyw jest wiersz Adama Mickiewicza zatytułowany Do M***.
[Maryla Wereszczakówna]
Przeczytaj utwór zamieszczony poniżej i wykonaj polecenia.

Do M***
Adam Mickiewicz

Precz z moich oczu!... posłucham od razu,
Precz z mego serca!... i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!... nie…tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka,
Tym szerzej koło żałobne roztoczy…
Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy.

Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

Czy zadumana w samotnej komorze
Do ary zbliżysz nieumyślną rękę,
Przypomnisz sobie: właśnie o tej porze
Śpiewałam jemu tę samą piosenkę.

Czy grając w szachy, gdy pierwszymi ściegi
Śmiertelna złowi króla twego matnia,
Pomyślisz sobie: tak stały szeregi,
Gdy się skończyła nasza gra ostatnia.

Czy to na balu w chwilach odpoczynku
Siędziesz, nim muzyk tańce zapowiedział,
Obaczysz próżne miejsce przy kominku,
Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział.

Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem
Stargane ujrzysz kochanków nadzieje,
Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem
Pomyślisz sobie: ach! to nasze dzieje…

A jeśli autor po zawiłej próbie
Parę miłośną na ostatek złączył
Zagasisz świecę i pomyślisz sobie:
Czemu nasz romans tak się nie zakończył?...

Wtem błyskawica nocna zamigoce:
Sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza
I puszczyk z jękiem w okno zatrzepoce…
Pomyślisz sobie, że to moja dusza.

Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z Toba płakał, gdziem się z tobą bawił.
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.


[autograf Adama Mickiewicza]

Polecenia:

1. Kim jest podmiot liryczny, który wypowiada się w wierszu? Do kogo adresuje swoje słowa? Scharakteryzuj adresata wypowiedzi, odwołując się do tekstu.
2. Określ formę gramatyczną czasowników zastosowanych w drugiej, trzeciej i czwartej strofie. Nazwij płaszczyzny czasowe, które są sygnalizowane przez te formy.
3. Jaką wizję dalszych losów pary kochanków przedstawia podmiot liryczny w pierwszej strofie?
4. Zrekonstruuj porównanie zastosowane w drugiej strofie. Jaką pełni funkcję?
5. Wskaż strofę, która powtarza się w wierszu. Jaką funkcję pełni w tekście to powtórzenie? Jakie znaczenie ma wprowadzona w tej strofie zmiana?
6. Co obiecuje podmiot liryczny ukochanej?
7. Wymień sytuacje, w których kobieta będzie wspominać swego ukochanego. Co łączy te sytuacje?
8. W jakiej postaci i w jakich okolicznościach ukaże się ukochanej podmiot liryczny? Jakie znaczenie dla interpretacji utworu może mieć takie ujawnienie się ukochanego?
9. Opisane przez podmiot uczucie realizuje jeden z typów miłości. Spośród zgromadzonych zdań wybierz dwa, które najlepiej oddają jego istotę.
a) W wierszu Mickiewicza pojawia się opis miłości platonicznej; to zjednoczenie, komunia dwóch dusz.
b) W wierszu Mickiewicza pojawia się opis miłości zmysłowej.
c) Zaprezentowane uczucie jest stanem na zawsze, nie można się od niego uwolnić.
d) Wspomnienie przywraca intensywność opisywanemu uczuciu.


Tytuł: Romantyczna miłość (1)
Opis skrócony: Na lekcji poznamy wiersz Adama Mickiewicza „Do M***”. Dowiemy się, jak romantycy postrzegali miłość. Scharakteryzujemy podmiot liryczny, który mówi w wierszu, odczytamy jego stosunek do opisywanego uczucia. Zastanowimy się, czy jest zgodny z romantycznym wyobrażeniem miłości.
Autor(rzy): Katarzyna Szymańska
Hasła treści Adam Mickiewicz, „Do M***”, motyw miłości, miłość, romantyzm
Uwagi metodyczne Na zakończenie zajęć można zaproponować uczniom dyskusję na temat: jak zmienił się współcześnie wizerunek miłości?Na zakończenie zajęć można zaproponować uczniom dyskusję na temat: jak zmienił się współcześnie wizerunek miłości?
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 90

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci