PODGLĄD ATOMU
     
 

Polska droga do NATO i Unii Europejskiej


Kalendarium

kwiecień 1991 – państwa zachodnioeuropejskie, m.in. Niemcy, Francja i Włochy, znoszą obowiązek wizowy wobec Polaków
1 lipca 1991 – rozwiązany został Układ Warszawski (prezydentura Lecha Wałęsy)
11-12 marca 1992 – podczas wizyty w Polsce sekretarz generalny NATO Manfred Wörner oświadczył, że „drzwi do NATO są dla Polski otwarte”
8 kwietnia 1994 – Polska złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej (prezydentura Lecha Wałęsy)
12 marca 1999 – Polska stała się członkiem NATO (prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego)
1 maja 2004 – Polska została przyjęta do Unii Europejskiej (prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego)

Materiał 1.


Mapa państw należących do NATO

Materiał 2.


Państwa Unii Europejskiej


Pytania

1. Przedstaw okoliczności wejścia Polski do NATO i do Unii Europejskiej.
2. Przedstaw argumenty zwolenników i przeciwników wstąpienia Polski do NATO.
3. Przedstaw poglądy zwolenników i przeciwników wstąpienia Polski do UE.
4. Przedstaw prawa i obowiązki Polaków wynikające z posiadania przez Polaków obywatelstwa UE i porównuje z sytuacją swego kraju zamieszkania.

Praca domowa

1. Ustal z pomocą internetu operacje NATO, w których uczestniczy Polska.
2. Oceń wpływ członkostwa w NATO na pozycję międzynarodową i poziom bezpieczeństwa Polski.
3. Z perspektywy dzisiejszych doświadczeń rozważ korzyści, jakie niesie dla Polski członkostwo w Unii Europejskiej.Tytuł: Polska droga do NATO i Unii Europejskiej
Opis skrócony: Porozmawiamy o uwarunkowaniach międzynarodowych i przebiegu procesów integracji Polski ze strukturami NATO i Unii Europejskiej.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści III Rzeczpospolita, NATO, UE, integracja europejska, Polska w NATO, Polska w UE, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski
Uwagi metodyczne przedstawienie międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polskich starań o przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego (mini wykład/ praca z mapą); omówienie okoliczności przyjęcia Polski do NATO (mini wykład); wyjaśnienie znaczenia uczestnictwa Polski w Pakcie Północnoatlantyckim (analiza materiałów źródłowych/dyskusja); przedstawienie głównych etapów zacieśniania przez Polskę współpracy ze strukturami Unii Europejskiej (mini wykład/ rozmowa); charakterystyka nastrojów społecznych i omówienie głównych wątków debaty publicznej na temat wejścia Polski do UE (rozmowa/ dyskusja „za i przeciw” wykorzystująca argumenty stron sporu/ analiza materiałów źródłowych - publicystyki); omówienie praw i obowiązków wynikających z posiadania przez Polaków obywatelstwa Unii Europejskiej i porównanie z sytuacja kraju zamieszkania (rozmowa/ praca w grupach); rozważanie korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy dzisiejszych doświadczeń (rozmowa).przedstawienie międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polskich starań o przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego (mini wykład/ praca z mapą); omówienie okoliczności przyjęcia Polski do NATO (mini wykład); wyjaśnienie znaczenia uczestnictwa Polski w Pakcie Północnoatlantyckim (analiza materiałów źródłowych/dyskusja); przedstawienie głównych etapów zacieśniania przez Polskę współpracy ze strukturami Unii Europejskiej (mini wykład/ rozmowa); charakterystyka nastrojów społecznych i omówienie głównych wątków debaty publicznej na temat wejścia Polski do UE (rozmowa/ dyskusja „za i przeciw” wykorzystująca argumenty stron sporu/ analiza materiałów źródłowych - publicystyki); omówienie praw i obowiązków wynikających z posiadania przez Polaków obywatelstwa Unii Europejskiej i porównanie z sytuacja kraju zamieszkania (rozmowa/ praca w grupach); rozważanie korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy dzisiejszych doświadczeń (rozmowa).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.