PODGLĄD ATOMU
     
 

O powstaniu państwa polskiego


Legenda o założeniu Gniezna

W czasach, gdy wszędzie
Las gęsty rósł,
Żyli trzej bracia:
Lech, Czech i Rus.Pewnego razu
Bracia Słowianie
Ruszyli w drogę
Niespodziewanie.


Wiele tygodni,
Dni oraz godzin
Szukali ziemi
Dla swoich rodzin.


Lech raz popatrzył
Prosto przed siebie,
Białego orła
Ujrzał na niebie.


Powiedział braciom:
- To dobry znak,
Zostanę tutaj,
Gdzie mieszka ptak.

Tu, gdzie się gnieździ
Ten biały orzeł,
Moje rodzinne
Gniazdo założę
Zbigniew DmitrocaGodło polski
Tytuł: O powstaniu państwa polskiego
Opis skrócony: Porozmawiamy o początkach państwa polskiego. Poznamy legendę o założeniu Gniezna. Wspólnie przeczytamy i opowiemy legendę, korzystając z kolorowych ilustracji. Będziemy odgadywać, jakie informacje kryją herby. Narysujemy godło Polski.
Autor(rzy): Małgorzta Małyska
Hasła treści legenda, historia, mapa Polski, symbole, godło, herb, święta narodowe, kolory
Uwagi metodyczne Materiały dydaktyczne:Materiały dydaktyczne: Mapa Polski, powiększone i wycięte wyrazy do czytania globalnego, kredki, nagranie polskiego hymnu państwowego, biała i czerwona bibuła, klej, nożyczki, wycięte z papieru tarcze (do przygotowania herbów); herby różnych miast, państw, godło Polski.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie - zabawa Zwierzątko, które tak jak ja… Każde dziecko wybiera sobie rysunek zwierzaka, który ma jakąś cechę lub upodobanie podobne do niego. Dzieci z wybranymi zwierzakami stają w kręgu i witając pozostałych mówią (i pokazują), które wybrały zwierzątko i dlaczego to. (Wita was Kasia, wybrałam koguta, bo lubię rano wstawać i budzić innych.)

2. Zwierzę w herbie Dzieci wklejają wybrane zwierzaki na papierowe tarcze przygotowane przez nauczyciela i przygotowują swój herb – znak rozpoznawczy, wyróżniający je od innych. Kolorują swoimi ulubionymi kolorami. Nauczyciel zaprasza do wspólnej zabawy, w której wywołuje dzieci używając nazw zwierząt umieszczonych w herbach. Zapraszam dziecko, które ma w herbie kota (dzieci, które mają…); dzieci, które nie mają w herbie psa….
3. Pogadanka Nauczyciel nawiązuje do zabaw z herbami i zachęca dzieci do wypowiadania się na temat symboli umieszczanych w znanych herbach. Dobrze jest wykorzystać herby miast, państw. Wśród oglądanych herbów jest godło Polski. Nauczyciel eksponuje godło i zachęca do zastanowienia się nad tym, dlaczego w godle Polski jest biały orzeł na czerwonym tle.
Opowiada o dawnych czasach (nawiązuje do opisu świata przedstawionego w legendzie o Warsie i Sawie), kiedy nie było jeszcze państwa polskiego, a zalesioną ziemię zamieszkiwały plemiona. Z plemienia Słowian wywodzą się bohaterowie legendy, która pozwoli nam zrozumieć, dlaczego w godle Polski jest biały orzeł.

4. Globalne czytanie wyrazów – imion bohaterów legendy Nauczyciel przedstawia bohaterów legendy i demonstruje wyrazy (Lech, Czech, Rus, orzeł, gniazdo, Gniezno), czyta je i przypina do tablicy. Dzieci ćwiczą globalne czytanie (rozpoznawanie wyrazów). Nauczyciel zwraca uwagę na wielką literę na początku wyrazów - imion bohaterów legendy i nazwy miasta. Przypomina poznaną zasadę.

5. Opowieść ruchowa Nauczyciel opowiada pewną historię, w której biorą udział bohaterowie legendy. Ponieważ jest ich trzech, a uczniów w klasie wielu, a każdy przecież chce wziąć udział w zabawie, dzieli uczniów na trzy grupy. W pierwszej, każdy to Lech, w drugiej – Czech a w trzeciej – Rus. Wszyscy, to oczywiście Słowianie. Zadaniem każdego ucznia jest uważne słuchanie opowiadania nauczyciela i reagowanie wstaniem z miejsca, kiedy usłyszy swoje przybrane imię i powrót do pozycji siedzącej, gdy nauczyciel zamilknie. Ruchem należy także naśladować czynności wykonywane przez bohaterów. A jeśli ktoś pomyli się i wstanie, a nie zostanie wymienione jego przybrane imię – zostawia coś jako fant.
Nauczyciel opowiada, np.: Bracia Słowianie wyruszyli w drogę. (pauza) Lech wsiadł na konia. (pauza) i Czech wsiadł na konia. (pauza) Czech musiał zejść z konia, (pauza) bo zapomniał, że obiecał Rusowi (pauza), że zabierze w drogę nóż, który podarował mu Lech. (pauza) Rus radośnie wskoczył na swojego rumaka (pauza) i bracia Słowianie (pauza) wyruszyli w drogę. Długo jechali przez gęste lasy i przeprawiali się przez rzeki. (pauza) Zmęczony Rus usnął i o mało nie spadł z konia (pauza). Lech i Czech widząc to(pauza) zatrzymali się. Tu odpoczniemy – powiedział Lech (pauza), więc Czech (pauza) i Rus (pauza) zgodnie zeskoczyli z koni. Lech i Rus mieli spać(pauza), a Czech (pauza) miał czuwać, by nic złego nie przytrafiło się braciom.
Lech – spał (pauza), Rus – spał (pauza); Czech – czuwał (pauza); a potem Czech – spał (pauza) … Kiedy bracia Słowianie wyspali się, przeciągnęli się, zaczęli ziewać (pauza). Ziewali Lech i Czech. (pauza); Ziewali Czech i Rus (pauza); Ziewali Lech i Rus (pauza), najdłużej ziewał Czech…


6. Poznanie legendy – praca z podręcznikiem Nauczyciel tajemniczym, niskim głosem, powoli czyta legendę, a uczniowie oglądają ilustracje umieszczone obok tekstu.
Po zakończeniu zachęca do wypowiedzi – wyjaśniania symboliki godła Polski.
Po lekturze legendy warto zastanowić się z uczniami nad sformułowaniem „rodzinne gniazdo”; Co założył Lech?
Nauczyciel informuje dzieci, że pierwsze polskie miasto założone przez Lecha nosi nazwę Gniezno. Pokazuje je na mapie i pokazuje zdjęcia Gniezna.

7. Wspólne czytanie legendy Nauczyciel czyta legendę a uczniowie wodzą palcem po tekście. Gdy napotkają znany wyraz, czytają. Przy kolejnym czytaniu dzieci „wspierają” nauczyciela także w miejscu, gdzie pojawia się wyraz do rymu.

8. Praca z podręcznikiem. Kolorowanie godła Polski. Nauczyciel demonstruje godło Polski, wspólnie z uczniami opisuje jego wygląd, nazywa kolory… i zachęca dzieci do pokolorowania godła w swoim podręczniku. Zwraca uwagę na to, by pracę wykonać starannie, precyzyjnie.

9. Świąteczne kotyliony Białej i czerwonej bibuły trzeba użyć, żeby przygotować kotylion – symbol świętowania w dniu 11 listopada i 3 Maja
http://www.prezydent.pl/dla-mlodych/zrob-bialo-czerwony-kotylion/art,1,zrob-bialo-czerwony-kotylion.html

10. Opowiadanie legendy – ćwiczenia w mówieniu Dzieci, wykorzystując kolorowe ilustracje z podręcznika, opowiadają poznaną legendę o założenia Gniezna.

11. Wystawa prac dzieci Nauczyciel eksponuje wykonane przez uczniów rysunki godła Polski i kotyliony.

12. Hymn Polski Słuchanie hymnu polskiego w pozycji stojącej, nauczyciel swoją postawą uczy właściwego zachowania.

13. Kącik ciekawej książki Czytanie kolejnych fragmentów książki Cz. Janczarskiego pt. Miś Uszatek.
Projektowanie herbu dla misia – bohatera lektury.

14. Podsumowanie lekcji Nauczyciel dziękuje dzieciom za wspólną lekcję. Pyta, co działo się na dzisiejszej lekcji? Dzieci wymieniają to, czego się nauczyły i pokazują efekty prac plastycznych.

15. Praca domowa Narysuj (wklej) godło państwa, w którym mieszkasz. Przeczytaj Legendę o założeniu Gniezna wspólnie z mamą (tatą).

16. Zaznaczam swoją minkę – informacja zwrotna
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 90

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.