PODGLĄD ATOMU
     
 

Poradnik użytkownika podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”


Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” to zbiór zasobów edukacyjnych stworzonych do budowy podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie. Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, jest narzędziem pozwalającym tworzyć zindywidualizowane zestawy treści dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka polskiego uczniów. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski.

Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartphonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do Internetu, niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej wersji bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępny na stronie www.adobe.com). Pliki PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce.

Ze względu na zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów polskich przebywających poza Krajem oraz specyficzny charakter nauczania w języku polskim za granicą, materiały dostępne na stronie udostępniane są w formie licznych minimalnych zestawów treści, tzw. atomów. Każdy atom można dowolnie łączyć z innymi tworząc podręcznik dostosowany do realizowanego programu nauczania. Podręcznik może składać się z wielu atomów ze wszystkich przedmiotów oraz poziomów językowych i wiekowych.

Gdzie można znaleźć podręcznik w Internecie?


Podręcznik internetowy jest dostępny na stronie internetowej: www.wlaczpolske.pl lub www.włączpolskę.pl (wersja z polskimi literami).

Po wpisaniu w pasku przeglądarki internetowej jednego z powyższych adresów podręcznik wita nas następującym ekranem startowym:Właściwy ekran podręcznika zasłonięty jest okienkiem zawierającym istotne informacje dla Użytkowników podręcznika. Po kliknięciu „OK” ukazuje się właściwy ekran systemu.

Prawa autorskie


Zasoby (atomy) podręcznika internetowego można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska, z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.

Oznacza to, że materiały z podręcznika internetowego wolno:
 • kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i zapisywać,
 • tworzyć utwory zależne

Pozostałe warunki licencji:
 • uznanie autorstwa — atomy należy oznaczyć w sposób określony przez autorów podręcznika (tj. powielić zapis licencji),
 • na tych samych warunkach — jeśli zmienia się lub przekształca atomy, lub tworzy inny materiały edukacyjne na ich podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji.Ekran startowy umożliwia szybkie przejście do dwóch istotnych obszarów podręcznika. • „Skorzystaj z gotowego zestawu materiałów” przenosi do wewnętrznej biblioteki przykładowych przegotowanych przez specjalistów podręczników.
 • „Utwórz własny podręcznik” wybór tej opcji przenosi do narzędzia tworzenia własnych podręczników (kliknięcie w dowolne pole 1-4).


Podręczniki predefiniowane


Na stronie podręcznika dostępne są gotowe zestawy atomów tworzące przykładowe zbiory materiałów edukacyjnych.Zestaw podręczników predefiniowanych zaprezentowany jest w formie listy, która zawiera tytuł wraz z linkami umożliwiającymi
 • wydruk zestawu,
 • wydruk wskazówek metodycznych danego zestawu.

Powyższe linki umożliwiają nie tylko wydrukowanie plików PDF, ale także zapisanie podręczników na dysk lokalny jako gotowy plik PDF.

Narzędzie tworzenia własnych podręczników


Wybór opcji „stwórz własny podręcznik” na stronie startowej przenosi użytkownika do narzędzia tworzenia indywidualnych zestawów materiałów edukacyjnych.
Narzędzie składa się z 3 kolumn.

1. Zestaw filtrów umożliwiających zawężenie listy dostępnych atomów. Filtry są pogrupowane w 3 kategoriach: wybór atomów według grupy docelowej podręcznika, wybór atomów według przedmiotu i wybór atomów według poziomu znajomości języka polskiego.
2. Lista dostępnych atomów. Strona prezentuje jednorazowo dziesięć atomów. Aby zmienić listę atomów na następną dziesiątkę (albo poprzednią) wykorzystujemy dwa linki („poprzedni ekran”, „.następny ekran”) widoczne nad listą atomów.
3. Informacja oraz linki do głównych części systemu tworzenia podręczników.

Schowek – miejsce w którym przechowywana jest lista wybranych atomów. Pozwala na szybki podgląd całego podręcznika, dostęp do strony umożliwiającej zmianę kolejności ułożenia atomów w tworzonym podręczniku (opcja edytuj schowek) oraz zapisanie docelowego zestawu.

Twoje podręczniki - lista gotowych podręczników.

Plan roczny – narzędzie umożliwiające oszacowanie czasu realizacji materiału znajdującego się w schowku .

Dodatkowe informacje: filtry można używać w dowolnym zestawieniu.

Tworzenie własnego podręcznika


Proces tworzenia własnych podręczników jest opisany skrótowo na pierwszej stronie podręcznika. Składa się z 4 zasadniczych etapów:
 • Wybierz kategorię wiekową

Możesz wybrać więcej niż jedną grupę wiekową
 • Wybierz przedmiot i poziom zaawansowania językowego

Zaznacz odpowiednie kryteria, żeby zawęzić grupę docelową
 • Dodawaj materiały do schowka

Wybierz odpowiadające Ci materiały
 • Utwórz podręcznik

Dokonaj selekcji materiałów w schowku i zapisz efekt Twojej pracy jako nowy podręcznik1. i 2. Wybranie za pomocą filtrów pożądanego zakresu materiałów poprzez zaznaczenie grupy wiekowej oraz poziomu językowego.
Uwaga! Wybranie grupy wiekowej 5-9 lat jest jednoznaczne z wybraniem przedmiotu nauczania wczesnoszkolnego. Zaznaczenie tej grupy oraz przedmiotu (np.: historia) spowoduje brak możliwości wyboru atomów (w nauczaniu wczesnoszkolnym nie stosuje się podziału na przedmioty).

3. Dodanie materiałów do schowka. Atomy dostępne na liście wyboru pozwalają na wykonanie następujących czynności:


 • Zobacz materiał – przejście do strony internetowej zawierającej treść oraz zasoby graficzne oraz informacje dodatkowe .
 • Szybki podgląd atomu –podgląd atomu w okienku nad listą wyboru atomów. Zamknięcie podglądu jest możliwe za pomocą klawisza ESC lub kliknięcia w krzyżyk w prawym dolnym rogu okna.
 • Dodaj do schowka – dodaje atom do listy atomów w schowku.

4. Edycja i zapisanie wybranego materiału.

Schowek
Po wybraniu atomów i przejściu do schowka, który umożliwia:
 • Zapoznanie się z kolejnością atomów w podręczniku. Widoczne numery odpowiadają zamieszczeniu atomów w podręczniku.
 • Usunięcie wybranego atom ze schowka (tylko ze schowka).
 • Przeniesienie atomu o jedną pozycję na dół na liście kolejności lub o jedną pozycję do góry.

(Za pomocą tych opcji można całkowicie zmienić kolejność atomów w podręczniku.)

 • Podgląd podręcznika. Funkcja pozwala otworzyć w dodatkowym okienku wszystkie atomy w wybranej kolejności.
 • Dodanie nowych atomów - powrót do listy atomów.
 • Zapisanie podręcznika. Po dokonaniu selekcji oraz ułożeniu atomów w schowku należy za pomocą opcji „zapisz schowek jako podręcznik” przejść do końcowego kreatora podręcznika.Nadanie nazwy podręcznikowi. W opcji „utwórz nowy zestaw materiałów edukacyjnych” należy wpisać nazwę własnego zestawu. Gotowy podręcznik utworzy się za pomocą opcji „zapisz zestaw materiałów edukacyjnych”. Po wybraniu tej opcji następuje automatyczne wyczyszczenie schowka oraz umieszczenie gotowego podręcznika w oknie” Twoje podręczniki”.Drukowanie podręcznika. Gotowy zestaw (lub zestawy) możemy wydrukować lub zapisać wybierając opcję „Zobacz, wydrukuj lub zapisz twoje zestawy edukacyjne”.
Tytuł: Poradnik użytkownika podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”
Opis skrócony:
Autor(rzy): Zespół projektu "Włącz Polskę"
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci