PODGLĄD ATOMU
     
 

Bank pomysłów

1. Język polskiEdukacja wczesnoszkolna i język polski w klasach starszych
Tytuł Odsłony
RAMY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA SZKOLNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH VIII 2017 184
Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą 515
RAMY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA SZKOLNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH 603
PRZYJACIELE PRZEDSZKOLAKA. Program nauczania języka polskiego 357
Program języka polskiego poza granicami Polski. Wiek 3 - 6 lat. 1589
Rok polski - program edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów 5–9 lat uczących się za granicą 514
Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski. Wiek 10 - 12 1654
Własną drogą - program dla uczniów 10-13 lat uczących się za granicą 394
Dla chcącego nic trudnego. - program nauczania 406
LUBIĘ POLSKĘ! - program nauczania języka polskiego 464
Moja polska kulturoteka - program nauczania języka polskiego 422
Program nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego 405
Ku wielokulturowej szkole w Polsce - Pakiet edukacyjny 480
2. Wiedza o Polsce i kultura polska

Tytuł Odsłony
RAMY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA SZKOLNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH 18 VIII 2017 116
Wiedza o Polsce - RAMY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA SZKOLNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH 18 VIII 2017 (2) 134
WIEDZA O POLSCE, Program historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla grupy wiekowej od 10 do 13 lat 354
SKĄD JESTEŚMY? ZIEMIA PRZODKÓW, JEJ HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 332
Na mapie Polski - program nauczania geografii w grupie powyżej 14 roku życia 311
Wakacyjne wędrówki po Polsce - program nauczania geografii w grupie wiekowej 10-13 lat. 299
Cztery pokolenia Polaków - program nauczania historii dla uczniów w wieku powyżej 14 lat 269
Materiały do WOP - ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH NAUCZANIA WIEDZY O POLSCE 938

3. Edukacja wczesnoszkolna i język polski w klasach starszych

Tytuł Odsłony
Animacja wiersza Jana Brzechwy, Siedmiomilowe buty - Liliana Sosnowska 1047
Animacja wiersza Jana Brzechwy, Globus - Liliana Sosnowska 870
Animacja wiersza Jana Brzechwy, Sójka - Liliana Sosnowska 993
Animacja wiersza Jana Brzechwy, Kłótnia rzek - Liliana Sosnowska 900
Jan Brzechwa, Kłótnia rzek. Scenariusz zajęć 2458
Ewa Zawistowska, Radość scenariusz zajęć 1663
Joanna Kulmowa, W marcu jak w garncu scenairusz zajęć 1558
Ortografia na lekcjach języka polskiego 1579
Jan Brzechwa, Globus - scenariusz zajęć, krzyżówka, prezentacja. 1789
Danuta Wawiłow, Szybko! 1289
W siedmiomilowych butach przez Polskę - autor: Grażyna Wiśniewska 1103
Prezentacja: Logopedyzacja rodziców i opiekunów
Wymowa polska - ćwiczenia 2003
Bliźniacze słowa. Test przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci wielojęzycznych 1378
Cztery bajeczki o misiu 1040
Antologia: Wierszyki nie tylko o zwierzątkach 981
Antologia: Wiersze dla dzieci 1345
Antologia: Wiersze o zawodach 1137
Antologia: Zagadki wesołej gromadki 1032

4. Wiedza o Polsce i kultura polska

Tytuł Odsłony
Legendarne początki państwa polskiego - filmy i ćwiczenia 344
Jakie jest pochodzenie nazwy Polska? scenariusz 230
Spotkanie z historią 284
Legendarne początki państwa polskiego 528
Czas i mapa w historii 353
Kalendarium polskich rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w styczniu 2018 55
Rocznice kulturalne i literackie w grudniu 2017 100
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego 116
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu wiedzy o Polsce 156
Rocznice kulturalne i literackie w listopadzie 2017 80
Kalendarium rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w październiku 2017 80
Kalendarium rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży we wrześniu 2017 93
Kalendarium rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w sierpniu 2017 71
Kalendarium_rocznic_kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w lipcu 2017 78
Wybrane rocznice kulturalne i literackie dla dzieci i młodzieży w czerwcu 2017 149
Polscy Prezydenci - prezentacja Liliana Sosnowska 260
Rocznice kulturalne i literackie w maju 2017 198
Rocznice kulturalne i literackie w czerwcu 2017 144
Wybrane rocznice dla dzieci i młodzieży w maju 2017 185
Sprawdź, czy znasz tekst „Mazurka Dąbrowskiego" - materiały edukacyjne, Liliana Sosnowska 148
Krzyżówka - Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej? - materiały edukacyjne, Liliana Sosnowska 127
Rocznice kulturalne i literackie w kwietniu 2017 r. 161
Legendarne początki państwa polskiego - filmy i ćwiczenia 231


STRONA 2
POWRÓT DO STRNY GŁÓWNEJ


Tytuł: Bank pomysłów
Opis skrócony:
Autor(rzy):
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci