PODGLĄD ATOMU
     
 

Bank pomysłów


JĘZYK POLSKI
Programy
Program języka polskiego poza granicami Polski. Wiek 3 - 6 lat. Początkowy poziom nauczania
Scenariusze
Inne
Animacja wiersza Jana Brzechwy, Sójka. Autor: Liliana Sosnowska
Animacja wiersza Jana Brzechwy, Siedmiomilowe buty. Autor: Liliana Sosnowska

KULTURA I TRADYCJA POLSKA

Kultura i tradycja polska


INNE

Inne

HISTORIA
Prezentacje

Scenariusze
Materiały do pobrania

Inne

GEOGRAFIA POLSKI
PREZENTACJE

INFORMATYKA

PREZENTACJE
WIEDZA O POLSCE
Prezentacje
Tworzenie materiałów multimedialnych pomocnych w realizacji programu nauczania WIEDZA O POLSCE z wykorzystaniem podręcznika „WŁĄCZ POLSKĘ” - opracowanie Liliana Sosnowska

Dokumenty

Filmy instruktażowe


Tytuł: Bank pomysłów
Opis skrócony:
Autor(rzy):
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.