PODGLĄD ATOMU
     
 

Jak powstała Warszawa 


WarszawaWars Sawa
Wisła rybak
żona

Tytuł: Jak powstała Warszawa
Opis skrócony: Znajdziemy Warszawę na mapie Polski i dowiemy się, co to jest legenda.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska malgorzata.malyska@pcn.lublin.pl
Hasła treści legenda, Warszawa, Wisła, mapa Polski, antonimy, pisownia nazw własnych, kolory
Uwagi metodyczne Materiały dydaktyczne:Materiały dydaktyczne: Mapa Polski, powiększone i wycięte wyrazy do czytania globalnego

Przebieg zajęć:

1. Powitanie - zabawa Witajcie ręce...!

Dzieci stoją rozproszone po całej sali.
Nauczyciel podaje komendy, uczniowie chórem je powtarzają, a następnie witają się nawzajem, dotykając się wymienionymi częściami ciała.
Np. Witajcie ręce! (nogi, kolana, uszy, głowy, biodra...)

2. Pogadanka - niespodzianka

Nauczyciel wnosi do sali dydaktycznej dużą mapę Polski zapakowaną w bibułę (lub gazety) i zachęca dzieci do zgadywania, co to jest.
Pojawia się nowe słowo „mapa”.
Nauczyciel prowadzi rozmowę zmierzająca do ustalenia, co to jest mapa?, po co jest mapa?, co przedstawia przyniesiona do klasy mapa?
Dzieci próbują odczytać napisy (nazwy) umieszczone na mapie.
Nauczyciel zachęca do odnalezienia wyrazu Warszawa i nazwy rzeki, która przepływa przez Warszawę.
Demonstruje wyrazy (wiesza kartoniki z wyrazami Warszawa i Wisła) w widocznym miejscu.
Po odszukaniu Warszawy na mapie dzieci zaglądają do swoich książek i sprawdzają, czy mapa umieszczona w podręczniku jest podobna kształtem do mapy przyniesionej przez nauczyciela i czy dobrze zaznaczono na niej położenie Warszawy.
Dlaczego Warszawa? – rozmowa kierowana dążąca do podkreślenia rangi tego miasta w Polsce.
Wprowadzenie terminu „stolica”.
Dla porównania dobrze jest wymienić nazwę stolicy państwa zamieszkania uczniów.

3. Podróż w wyobraźni – ćwiczenia przygotowujące do rozumienia tekstu

Nauczyciel opowiada uczniom, że Warszawa nie zawsze była największym miastem Polski, i kiedyś, dawno... temu w tym miejscu, gdzie dziś jest Warszawa, rosły gęste, wielkie lasy (bory, knieje, puszcze, gaje...)
Zachęca uczniów, aby zajęli wygodne miejsca i zamknęli oczy.
Będą wyobrażali sobie to, o czym opowie nauczyciel.
Mogą oczywiście dopytywać, jeśli czegoś nie zrozumieją, ale najpierw muszą podnieść rękę i poczekać aż nauczyciel udzieli im głosu dotykając podniesioną rękę.
Nauczyciel opowiada o gęstym borze, pełnym dzikiej zwierzyny.
Prosi, aby każdy wyobraził sobie dużą rzekę, a po obu jej stronach gęsty, ciemny las…
Zachęca, żeby każdy sobie wyobraził, jak chodzi po lesie i szuka drogi do domu.
A tymczasem robi się co raz to ciemniej i ciemniej.
Słychać jakieś glosy… Co można usłyszeć? Co słyszycie?...

4. Tam byłem... – rysowanie wyobrażonego lasu

Po otwarciu oczu, nauczyciel zachęca do tego, aby dzieci narysowały to, co widziały w wyobraźni, a następnie opowiedziały o rysunku i swoich odczuciach w czasie wędrówki w wyobraźni.
Uczniowie kolejno wieszają swoje prace na tablicy i komentują swoje rysunki.

5. Kalambury – Czym zajmowali się ludzie mieszkający w okolicy

Nazwy zawodów i wykonywanych czynności.
Nauczyciel dzieli klasę na dwa zespoły.
Wybrane dziecko otrzymuje od nauczyciela informację (nazwę zawodu lub wykonywanej czynności) i ruchem (gestem) stara się przekazać tę informację swojej drużynie.
(drwal – wycina stare drzewa; leśniczy – dba o las i o zwierzęta; rybak – łowi ryby, gospodyni domowa – sprząta, gotuje, pierze...)

6. Co to jest legenda? – poznajemy nowe słowo

Dzieci pomagają nauczycielowi utworzyć prostą definicję słowa.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.