Wybierz kategorie:
Grupa wiekowa
 5-9 lat 
 10-13 lat 
 14+ 
Przedmiot
Poziom
SCHOWEK


Nr.
atomu
Nazwa rozdziałuMożliwe operacje  
1 Usuń Na dół ---
2 Usuń Na dół Do góry
3 Usuń Na dół Do góry
4 Usuń Na dół Do góry
5 Usuń Na dół Do góry
6 Usuń Na dół Do góry
7 Usuń Na dół Do góry
8 Usuń Na dół Do góry
9 Usuń Na dół Do góry
10 Usuń Na dół Do góry
11 Usuń Na dół Do góry
12 Usuń Na dół Do góry
13 Usuń Na dół Do góry
14 Usuń Na dół Do góry
15 Usuń Na dół Do góry
16 Usuń Na dół Do góry
17 Usuń Na dół Do góry
18 Usuń Na dół Do góry
19 Usuń Na dół Do góry
20 Usuń Na dół Do góry
21 Usuń Na dół Do góry
22 Usuń --- Do górySchowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 12,33
Maksymalny czas realizacji:15,33
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci